Skip to main content
Alla inläggIntervju

Årets hedgefond 2021

By februari 11, 2022juni 7th, 2022No Comments

Årets hedgefond 2021!
Adaptive Paradigm Alpha

Ta del av tankarna bakom succén.

2021 var ett starkt börsår över stora delar av världen. Däremot bjöd det gångna året på blandad kompott avseende utvecklingen för svenska hedgefonder.
Vinnaren av årets hedgefond går till den förvaltaren som presterat högst avkastningen, givet risk. Vi vill varmt gratulera Adaptive Paradigm Alpha som utsågs som vinnare för årets hedgefond 2021 av Fondly. Vinnaren är något av en nykomling och det är med glädje vi kan dela med oss av en exklusiv intervju med fondförvaltaren Alexander Hyll. Fonden har varit aktiv sedan 2020 och leverade endast positiv avkastning för deras investerare samtliga månader under 2021.

 

 

”Priset för Årets Hedgefond går till Adaptive Hedge Fund Management med fonden Adaptive Paradigm Alpha som under 2021 påvisade en exceptionellt skicklig förvaltning med en riskkontroll i absolut toppklass. Förvaltaren Alexander Hyll lyckades med konststycket, stabil positiv avkastning under årets samtliga månader. Med en standardavvikelse på under 2% och en genomsnittlig avkastning på över 9% på årsbasis förtjänar förvaltaren vår största respekt!” Göran Farkas, VD Fondly AB
Kan du ge en allmän introduktion till er fond?
- Vi har förvaltat Adaptive Paradigm Alpha i formen av en internt förvaltad alternativ investeringsfond sedan starten av 2020.
Adaptive Paradigm Alpha är en marknadsneutral lång/kort aktiehedgefond med målsättning att avkasta 10-12% per år till en årlig standardavvikelse om 3-4%.
Alexander, du kan väl kort berätta lite om dig själv?
- Jag har en juristexamen från Uppsala universitet, samt adderat studier inom kvantitativ finans och statistik och har cirka fem års erfarenhet från handel med värdepapper och portföljförvaltning.
Något som varit betydelsefullt för min utveckling var möjligheten att delta i ett institutionellt mentorskapsprogram för finansiella ingenjörer. Detta mentorskapsprogram ledde senare till en anställning, där jag handlade värdepapper åt några av världens största institutioner.
Er fond är fortfarande ny, vad har varit egenskaperna som gjort att fonden levererat i tidigt skede?
- En nyckelfaktor är fondens strategi och portföljkonstruktion. Strategin är utformad för att vara fullt beta- och valutahedgad, vilket innebär att fonden är motståndskraftig mot breda rörelser på aktie och valutamarknaden. Därtill har vi, vid sidan av en relativt hög träffsäkerhet på våra investeringsbeslut, även tagit ett antal lyckade risk-management beslut som möjliggjort den höga riskjusterade avkastningen.
Termen ”Paradigm” är central i er strategi, utveckla termen paradigm och hur ni kapitaliserar på dessa?
- Vår vy är att världsekonomin utgörs av huvudsakligen rationella aktörer. Det betyder att en särskild stimulans eller sammandragning i ekonomin har en given förutsebar effekt. På det sättet fungerar ekonomin som en maskin. I ett sådant skiftande ekonomiskt landskap förändras marknadsförutsättningar och nya relationer bildas löpande.
Ett paradigm utgörs av relationen mellan trender inom olika delar av ekonomin där vi kan fastställa mätbara samband. För att en trend ska kvalificera som ett paradigm räcker det emellertid inte med att den är mätbar, vi måste även kunna förklara sambandet.
Snarare än att nödvändigtvis leta efter stor avkastningspotential, letar vi efter stabil avkastning. Genom att kombinera en mänsklig förståelse med statistiska modeller ökar förutsebarheten i våra investeringsbeslut. Syftet med att eftersträva hög förutsebarhet i investeringsbesluten är att minska fondens volatilitet, vilket på sikt maximerar ränta på ränta-effekten genom att nedsidan reduceras.
Kan du berätta om er selekteringsprocess när ni väljer ut och tar position i innehav?
- Fondens positioner handlas i par eller grupper av bolag, inom paradigmer. Selekteringsprocessen är inriktad mot att identifiera bolag med hög känslighet till det relevanta paradigmet. Bolag på den långa sidan ska ha bättre förutsättningar att prestera under paradigmet än vad motstående innehav på den korta sidan av paradigmet har.
Genom att reducera påverkan från riskfaktorer såsom marknadsrisk och valutarisk isolerar vi i högre grad den bolagsspecifika exponeringen mot paradigmet. Majoriteten av våra positioner är strukturerade med aktieoptioner som är särskilt anpassade för respektive paradigm.
Vilket är ert största innehav och varför?
- I förvaltningen av fonden är vi mer intresserade av den relativa värdeutvecklingen mellan innehav än enskilda innehav i sig. Därför tycker vi att det är mer intressant att prata om portföljen på paradigm- eller positionsnivå än kring enskilda bolag. Vår största position just nu tar sikte på kommissionsintäkter mot ränteintäkter i banksektorn, och representeras av innehav i ett par av världens större investmentbanker.
Ni har standardavvikelse på 1.85%, hur resonerar ni kring risk? Kanske öka risken för högre potentiell avkastning? Hur resonerar ni kring fondens hävstång?
- Vi använder en proprietär algoritm för att beräkna fondens optimala hävstång. Då fonden under året hamnade under målet för avkastning och standardavvikelse, har vi dragit slutsatsen att algoritmen behövde justeras vilket kommer att medföra högre bruttoexponering och därmed något högre hävstång framöver.
Hur bedömer du marknadsförutsättningarna för 2022, vilka risker/möjligheter ser ni?
- Under början av detta år blev det tydligt att stigande räntor är något marknaden kommer behöva hantera och det finns få fonder, inklusive vi själva, som varit verksamma genom en stigande ränteregim, vilket vi är ödmjuka inför. Samhället är i stor förändring, något som påverkar många marknader och sektorer, och vi ser därmed goda försättningar till att implementera vår strategi även fortsättningsvis.
Ni finns inte hos de traditionella nätmäklarna, hur investerar man i er fond?
- Fonden förvaltas idag som en internt förvaltad alternativ investeringsfond, men vi har nyligen beviljats tillstånd från Finansinspektionen och en ny fond med samma namn och strategi kommer att lanseras som en specialfond under Q2 2022.
Vi för just nu diskussioner med flera olika distributörer och andra aktörer, och vi kommer inom kort presentera en lista av aktörer där fonden kommer att kunna handlas då fonden lanseras.
Vi uppmanar personer som är intresserade av att investera i fonden att kontakta oss för att få löpande uppdateringar om fondens lansering och bolaget.

FondlyAnalytics:

Avkastning 2021:
9.23%
Standardavvikelse sedan start:
1.85%
Sharpe Ratio 2021:
6.65
Avkastning 2021:
9.23%
Standardavvikelse sedan start:
1.85%
Sharpe Ratio 2021:
6.65
/Spara lugnt,
Douglas Drake

Prenumerera på vårt nyhetsbrev