Skip to main content
Alla inläggFondanalys

ARK Invest & Avanza

By februari 12, 2023No Comments

Avanza krokar arm med ARK Invest

För några veckor sedan lanserade en av Sveriges största nätmäklare, Avanza, ett spännande samarbete med det amerikanska fondbolaget ARK Invest. Den omåttligt populära, men mycket kontroversiella, förvaltaren och grundaren Cathie Wood driver fondbolaget genom att investera i bolag kopplat till teknologi och innovation. 

Men hur bra är Cathy Wood?

“På 5 år har fonden inte klarat av att slå Avanza Zero.”

Andreas KarlssonMyAdvice

Hur ser utsikterna ut för fonden framåt och vad är MyAdvice tankar kring fonden?

Kort introduktion

ARK Invest är ett amerikanskt bolag som aktivt förvaltar ETF:er åt sina kunder. ARK har blivit välkända för deras fokus inom disruptiv innovation. Inom kategorin fokuserar bolaget på fem olika segment: Artificiell intelligens, DNA-sekvensering, robotisering,energilagring och blockkedjeteknik. Dessa är relaterade till teknik som omformar den ekonomiska enkelheten och tillgängligheten i produkter och tjänster, samtidigt som kostnaderna kan minska drastiskt för slutkund. 

Nyligen lanserade Avanza en fond tillsammans med ARK, Avanza Disruptive Innovation by ARK Invest. Mer specifikt kommer fonden investera i 30-80 bolag utifrån ARKs egna investeringar och på så vis spegla ARK innovation ETF:s i Avanzas fond. Fonden tar hänsyn till  FN:s hållbarhetsmål och de bolag som inte lever upp målen kan komma att uteslutas ur fonden. Avanza har alltså möjlighet att korrigera innehaven och följer inte ARK blint. Avgiften ligger på 0.94%

Varningstecken

Vid första anblick låter detta som en spännande teknikfond att äga över tid som dessutom presterat starkt fram till nu. Under 2020 hade Ark Innovation trots allt levererat 157% till sina andelsägare, jämfört med 18% för S&P 500. 

Trots dess astronomiska uppgången så ligger fonden i princip flat på 5 års sikt. Jämför detta med OMXS30 som är upp 68% under samma tidsperiod. 2022 var ett katastrofalt år för fonden som raserade med drygt 70% sedan årets början och drygt 80% sedan toppen, det hade alltså varit mer skonsamt att äga Bitcoin under samma period. Fonden satsade då på företag som Tesla och Robinhood.

Nog för att man ska köpa billigt och sälja dyrt, men det som gjorde Cathie Wood till 2020 största vinnare, är precis det som gjorde henne till 2022 största förlorare – nämligen hennes sätt att investera. 

I intervjuer gällande investeringsfilosofier är det inte ovanligt att höra Wood prata om ‘burnrate’, vilket hon refererar till det faktum att hon vill att bolagen hon äger ska ‘bränna’ så mycket pengar som möjligt på utveckling och innovation – vilket premieras av marknaden under 2020! Bolag med vinster långt bort i tiden som uppvisade tillväxt på antingen omsättning, förvärv eller på annat håll belönades med stigande aktiekurser. 

Missa inte Sveriges bästa månadsbrev för fonder!

MyAdvice Nyhetsbrev

Köpvärd?

Idag är marknadssentimentet något helt annat och det går inte längre att rida på en FED-dopad bullmarknad. 

Stigande inflation och räntor resulterar i att värdering av framtida vinster blir värt betydligt mindre. Idag belönas bolag som kan uppvisa stadig tillväxt med stabila kassaflöden. Vilket alltid har varit det som drivit aktiekurser på sikt, det vill säga vinster.

Något mer som även ökar skepsisen till fonden är deras analytiker. Som ska vara värvade baserat på deras bakgrund inom tekniska områdena för att enklare kunna skapa en förståelse för den teknik och innovation representerar de bolag man investerar i. 

Detta kan anses vara rimligt vid första anblick, man måste ju förstå vad man köper. Men samtidigt talar det om hur lite man verkar bryr sig om räkenskaper och om bolagen överhuvudtaget ens kommer klara av att finnas kvar inom närmsta fem åren. Detta då allt färre investerare vill ösa pengar över något som inte genererar kassaflöden.

Avanza påpekar själva att fonden bör utgöra en mindre del i en större portfölj. Samt vikten av långsiktighet i investeringen. Detta är viktigt att ta med sig om man är sugen att klicka på köpknappen, är att fonden kan studsa 100% härifrån, men kan den minska 50% likväl.

Detta säger Avanza om fonden:

”Cathie Wood är en unik förvaltare som lyckats få en stor och hängiven beundrarskara genom sin syn på framtiden och fokus på innovation. Hon är en pionjär i branschen och utmanar finansvärlden på flera sätt. Därför är vi extra stolta över samarbetet. Det ger våra kunder en unik möjlighet att investera i framtiden tillsammans med Cathie Wood och ARK Invest”, säger Rikard Josefson, VD Avanza.


Missa inte Sveriges bästa månadsbrev för fonder!

MyAdvice Nyhetsbrev