Skip to main content
Alla inläggAnalysFondanalys

Att bygga en fondportfölj.

By september 14, 2022No Comments

Att bygga en fondportfölj.

Investera och månadsspara i fonder har blivit allt mer populärt för gemene man. Det bidrar till satsningar på innovation, utveckling och den gemensamma välfärden. I vår mening är fonder världens bästa produkt och tillgängliggör aktiemarknaden för alla.

Smidiga och användarvänliga nätmäklare har förenklat handeln och utbudet av fonder. I Sverige har vi en lång historia av spara i fonder sett till pensionssparande och införandet av allemansfonder 1984. Trots vår gedigenhet mot fondsparande kan det dock vara svårt att veta hur många fonder man ska äga, men framförallt: vilka fonder som bör ingå i din fondportfölj.

Diversifiering är nyckeln.

För att lyckas med ett framgångsrikt fondsparande är diversifiering en fundamental grundpelare. Det finns många olika typer av fonder, allt från globala inriktningar till mer branschspecifika fonder.

Att komponera ihop en diversifierad portfölj med smalare exponeringar eller äga “hela marknaden” via en globalfonder är varken mer eller mindre rätt. Hur din portfölj ska vara uppbyggd är upp till dig…!

Läs Sveriges bästa månadsbrev för fonder – gratis!

MyAdvice Nyhetsbrev

Den enkla, men smala vägen.

Den enklaste vägen är att välja enbart en fond, då skulle vi tipsa om en globalfond. Dessa ger exponering mot hela världen, allt ifrån amerikansk techbolag till och med svensk industri. Exponeringen per land utgår från dess börsvärde globalt, därav är USA alltid störst i dessa fonder – ofta runt 60%.

En globalfond är generellt sett en mindre riskfylld investering än branschspecifika, vilket även begränsar avkastningen likaså. Globalfonder kan agera som en stabil bas i din fondportfölj! 

En globalfond som sticker ut med exceptionell förvaltning är Skandia Time Global

Fonden investerar globalt, med tonvikt mot teknik. Fonden finns i flera av våra portföljer och är en globalfond av absolut toppklass.

Fler val kan ge högre avkastning.

Genom att addera fler fonder kan du exponeras mot flera risknivåer för att krydda ditt sparande! Exempelvis kan du addera en småbolag- och teknikfond som komplement till globalfonden.

Eftersträvar du stabilitet kan du lägga störst vikt i globalfonden, för att låta nischade fonderna utgöra en krydda och mindre del av totala fondportföljen. När vi bygger portföljer väljer vi kompletterande fonder och kör ofta likaviktat (lika stor andel i varje fond). 


Nischa dig smart.

Branschfonder ger dig unik exponering och tillgång till flera marknader. Olika marknader rör sig i olika cykler. Detta gör att vissa branscher gynnas av ett visst marknadsklimat medan andra missgynnas. För att få en jämn avkastning över tid, bör dina fonder inte vara exponerade mot samma branscher. 

Två branschfonder av toppklass:


Ekonomiska klimatet påverkar.

I över 10 år har vi haft låga räntor, vilket gynnar tech- och småbolag. Idag ser vi att inflationen har blivit allt högre vilket gynnat råvarusektorn och läkemedelssektorn. Sektorer som stått inte fått lika mycket exponerar i medierna senaste på ett bra tag.

Icke-cykliska fonder är stabila i de flesta klimaten eftersom deras produkter ständigt efterfrågas. Så diversifiera mera.

En fond som gått väldigt stark i år är just inom hälsovårdssektorn. Nämligen Handelsbanken Hälsovård Tema, fonden finns i portföljen Tillväxt.

Läs analysen på fonden här!


Läs Sveriges bästa månadsbrev för fonder – gratis!

MyAdvice Nyhetsbrev