Skip to main content
Alla inläggAnalysFondanalys

Fondanalys: Avanza Zero

By maj 25, 2022augusti 17th, 2022No Comments

Fondanalys

Avanza Zero
Betyg: A

Hiss eller diss?


Avanza Zero har blivit ett hushållsnamn och en byggsten i många svenskars fondsparande. Fonden blev en snabb  succé och förändrade spelplanen för hur prissättningen för fonder ska föreställas.
Men är prislappen det viktigaste när vi väljer fonder?
Och hur bra är fonden egentligen?

 

Introduktion till fonden:

Att spara med fonder är förenat med kostnader. Kostnader täcker exempelvis förvaltning och distribution för fonden och det investerade kapitalet. Den framstår ofta i en diffus procentsats, vilket gör det svårt att avgöra hur mycket det faktiskt kostar. Vad som är en hög avgift är upp till diskussion och kan ofta vara svårt att veta om en fond är dyr eller inte.

För att förenkla detta lanserades den passivt förvaltade fonden Avanza Zero 2016 – Fonden utan avgifter.

Det som är mest unikt och särskiljer fonden är priset, den är alltså helt gratis. Avanza Zero är en passivt förvaltad indexfond som följer indexet SIX30RX, det vill säga de 30 mest handelsomsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Som sparare i fonden följer automatiskt utvecklingen på dessa bolag, både i upp- och nedgång.

Exempel på dessa bolag är Volvo, Atlas Copco, Assa Abloy och Astra Zeneca. Stora, bekanta och stabila bolag.


Vi sammanfattar läget i ekonomin, publicerar analyser och mycket mer via vårt nyhetsbrev.
Läs det du också!

MyAdvice Nyhetsbrev

Vad är en indexfond?

Ordet index slängs ofta runt när man pratar om fonder, men vad är ens ett index? Jag tycker om att beskriva det som en sammanställning av de bolagen som indexet består utav. Avanza Zero följer indexet SIX30RX (sjukt knepigt namn), och det är alltså en sammanställning av Stockholmsbörsens 30 mest handelsomsatta bolag. Ett index är bra då man enkelt kan jämföra hur värdet av fonder eller andra index förändras över tid. Minskar dessa 30 bolag i värde, sjunker även deras index.

En indexfond är alltså en fond som följer en sammanställning av olika tillgångsslag. Eftersom Avanza Zero är en passivt förvaltad indexfond kommer förvaltaren inte göra något aktivt för att välja bolag till fonden. Detta betyder alltså att om Volvo skulle plötsligt gå väldigt dåligt eller om ett bolag som inte ingår i dessa 30 bolag går väldigt bra, kommer inte fonden göra något byte av bolag.

Förvaltare:

Bakom styrspakarna sitter Emilie Chawala. Efter sin masterexamen inom företagsekonomi 2010 från Stockholms universitetet har hon arbetat på Avanza Bank. Med 12 år på samma företag kan man tveklöst klassa henne för en så kallad ”Avanzian”.

Man kan ju ställa sig frågan om en fondförvaltare som inte väljer egna bolag gör annat än att dricka kaffe om dagarna, riktigt så är det inte. Enligt en intervju med Avanza från 2016 är en stor del av arbetsuppgifterna förhållning till regelverk och förändringar i jämförelseindexet SIX30RX.

 

Via nyhetsbrevet får våra läsare unika intervjuer med fondförvaltare!

 

MyAdvice Nyhetsbrev

Källa: Avanza

Varför exponering mot 30 mest omsatta bolagen?

Genom att investera i 30 olika bolag får man diversifiering och på så vis minskar risken i portföljen. Bolagen har varierande produkter, affärsmodeller och befinner sig i olika branscher. Även om exponeringen är bred så fanns det inte förens nyligen fastighetsbolag i OMX30, men stor andel bankbolag – Är det diversifiering för dig?

Ett smidigt sätt för sparare att sprida risken är just genom att investera i en indexfond, däremot måste man ha vissa saker i åtanke…

Hur mycket avkastning vill du uppnå?
När behöver du investerade pengarna?
Vilken exponering vill du ha?

Om du vill att fondavgiften och smidigheten ska gå före din avkastning? Då är Avanza Zero ett lämpligt alternativ för dig!

Stora bolag är tenderar att vara bra långsiktiga investeringar och dessa får du exponering mot via Avanza Zero. Fonden är även den mest ägda indexfonden hos Avanza så du är långt ifrån ensam att överväga en investering i fonden.

 

Hur bra är Avanza Zero i relation till andra fonder?

Gratis är gott men inte nödvändigtvis bäst. För att veta om Avanza Zero är en bra långsiktig investering är det en god idé att jämföra fonden med fonder med liknande exponering. På så sätt kan vi jämföra avkastning, riskkontroll, förvaltningsskicklighet och andra variabler som avgör kvalitén i din investering.

Vi har valt att jämföra fonden med Cliens Sverige B. Det är en aktivt förvaltad Sverigefond med exponering stora såväl små bolag. Fonden är koncentrerad och investerar normalt inte i fler än 25-40 bolag, främst i Sverige men med viss möjlighet till  internationell diversifiering.  

Kort om Cliens Sverige:
– Årets Sverigefond 2021.
– Starkt historiskt resultat.
– Främjar hållbarhet och placerar i ansvarsfulla bolag (Artikel 8).

Jämförelse med Avanza Zero (grön) och Cliens Sverige B (gul) 01/01/10 – 31/05/22.
Källa: Avanza

Många kommer reagera på att kostanden mellan fonderna skiljer avsevärt. Avanza Zero är som sagt kostnadsfri vilket gör den attraktiv för de som tittar på priset i första hand. Hos nätmäklaren Avanza ligger Cliens Sverige förväntade avgift på 3.98% (prestationsbaserad avgift ingår). 

Värt att nämn är när vi jämför fondens avkastning så är det alltid efter avdrag för avgifter. Så i grafer när vi jämför fonderna är det alltid efter avgift som gäller. Cliens Sverige har alltså presterat detta + sin avgift→ kan därför vara värt en funderare kring hur bra det är med gratis förvaltning!

 

 

Vad säger siffrorna?

Vi kan konstatera att Avanza Zero har underpresterat Fondly Sverige Index, sedan vi började mäta fondens utveckling 2010. Hade vi jämfört fonder med OMX30 hade det varit helt parallellt med dess utveckling, men i relation till andra sverigefonder har Avanza Zero presterat signifikant sämre.

ROR avser 12 månaders rullande avkastning. Vi sammanställt den rullande avkastningen för fonden sedan 2010. Vad som kan konstateras är att Avanza Zero följer i månt och mycket Sverige Index, men i linje med ovan graf är det en tydlig underprestation i sin helhet.

Volatilitet är synonymt med standardavvikelse och representerar risken i portföljen. Vi kan konstatera att fonden har i genomsnitt lägre risk än marknaden med då volatiliteten är lägre. Detta kan vara en indikation att Avanza Zero har lägre risk än sina branschkollegor! Med kortare sparhorisont är det till fördel.

Innan du går vidare, missa inte vårt månadsbrev!
Massor av exklusiva analyser och fondtips!

MyAdvice Nyhetsbrev

Står Avanza Zero pall mot Cliens Sverige?

Vi har valt att jämföra Avanza Zero mot Cliens Sverige B, detta då underliggande innehav ger liknande exponering. När vi gör fondanalyser är objektiva jämförelser mellan fonder viktiga. Ska man stuva in en Sverigefond i sin portfölj, välj då den bästa!

Största liknelsen:
– Exponering mot stora svenska bolag.

Största skillnaden:
– Passiv kontra aktiv förvaltning.

 

 

För Avanza Zero.

För Cliens Sverige B.

 

Lär dig tolka siffrorna genom Nyckeltal.

Sammanfattning:

Avanza Zero har en genomsnittlig årsavkastning på lägre nivåer än Cliens. Se graferna ovan. Detta är för total avkastning, genomsnittlig avkastning samt antal månader med positiv avkastning.

Vi kan konstatera att sett till avkastning är Cliens Sverige den bättre investeringen. Värt att nämna är avkastningen alltid efter avdrag för avgifter.

Nedsidan är dock mer begränsad hos Avanza Zero med en genomsnittligt lägre risk (standardavvikelse/månad) än Cliens. Trots det är riskkontrollen, Sharpe ratio, bättre hos Cliens som har högre riskjusterad avkastning.

Vår bedömning är att Cliens Sverige är den bättre investeringen. Detta sett till avkastning, riskjusterad avkastning och den underliggande förvaltningen för fonden.

Det råder skillnad i resultat med en aktivt förvaltad fond!

Vinnaren av Sverigefonderna går till Cliens Sverige B!
Gratulerar.

 

 

 

MyAdvice fondbetyg:

Vi summerar vår analys med att dela ut fondbetyg för respektive fond.

 

Avanza Zero: A

Tillfredsställande förvaltning och fonden anses som investeringsduglig. Fonden har god förutsättning att leverera avkastning i linje med index.

Motiveringen till att Avanza Zero inte får toppbetyg baseras på förvaltningsstil, avkastning och riskkontroll. Eftersom det är en passiv indexfond med målsättning att leverera i linje med index, kommer inte heller fonder överprestera sitt index. Avanza Zero lever upp till sitt syfte, en gratis indexfond som är investeringsduglig.

 

 

Cliens Sverige: AAA

Exceptionellt skickliga förvaltning och exceptionellt bra investeringsfond. Fonden håller mycket hög kvalité med mycket hög förutsättning för överavkastning.

Motivering till toppbetyg baseras på förvaltningsstil, avkastning och riskkontroll. Söker man exponering mot svenska storbolag i sin portfölj är fonden ett utmärkt alternativ med förvaltning i toppklass. Absolut, du får betala för förvaltningen, men det är påvisat värt det.

 

 

Uppskattade du analysen?
Stötta oss genom att läsa vårt månadsbrev.

MyAdvice Nyhetsbrev

MyAdvice betygsystem


AAA:
Exceptionellt skickliga förvaltning och exceptionellt bra investeringsfond. Fonden håller mycket hög kvalité med mycket hög förutsättning för överavkastning.

AA: Skickliga förvaltning och en bra investeringsfond. Fonden håller hög kvalité med hög förutsättning för överavkastning.

A: Tillfredsställande förvaltning och fonden anses som investeringsduglig. Fonden har god förutsättning att leverera avkastning i linje med index.

BBB: Fonden och förvaltningen håller medelgod kvalité med låg sannolikhet för avkastning i linje med index.

BB: Fonden och förvaltningen håller undermålig kvalitet med stora brister inom riskkontroll och mycket låg sannolikhet för avkastning i linje med index.

B: Icke-investeringsduglig fond, mycket undermålig förvaltning, exceptionellt stora brister inom riskkontroll.