Skip to main content
Alla inläggAnalysFondanalys

Fondanalys: Hälsovård Tema A1

By april 26, 2022juni 10th, 2022No Comments

Fondanalys

Handelsbanken Hälsovård Tema A1

Betyg: AAA

Hälsovård spelar en stor roll för hur vi mår och presterar. På liknande sätt behöver din portfölj rätt medicin för att må bra och stå emot när det stormar. Vi har gjort en gedigen fondanalys på Handelsbankens Hälsovård Tema för att bena ut om det är rätt fond att stuva in i portföljen.

 

Introduktion till fonden:

Fonden består normalt av 50–100 företag, vilket är betydligt färre än fondens jämförelseindex. Investeringarna behöver inte ingå i jämförelseindexet och ambitionen är att fondens innehav är företag som över längre period har högre kvalitet och tillväxt än sitt jämförelseindex.

Fonden är aktivt förvaltad och placerar globalt i aktier utgivna av företag inom hälsovårdssektorn. Med hälsovårdssektorn avses läkemedel, medicinteknik, bioteknik, service och övriga relaterade branscher. Fondens investeringsstrategi följer angivet tema och investeringar sker i bolag där man kan förvänta lång period av tillväxt.

Fonden investerar i bolag som följer det önskade temat. Bolag tas in i portföljen om förvaltarens anser att bolaget är av hög kvalitet med vinstutsikter som inte är prissatta av marknaden. Med kvalitet avses exempelvis bra kassaflöden och balansräkning. Ambitionen är därigenom att fonden innehar företag som över en längre period har högre kvalitet och har högre tillväxt än fondens jämförelseindex.

Vad innebär en branschfond:

Läkemedelsfonder är branschfonder. Det innebär att innehaven följer ett visst tema med snävare inriktning. Genom att inkludera en branschfond i din portfölj får du en krydda och exponering som du annars kanske saknat. Läkemedelsbolag är ofta relaterat till förhoppningsbolag men är i många fall allt annat än det. De största bolagen har goda kassaflöden och kan agera som krockkuddar i portföljen i skakigare tider sett till icke cyklisk efterfrågan på deras produkter. Branschfonderna kan därför ha liknande till funktion i din fondportfölj. Vilket vi även kan se hur de presterat under det senaste turbulenta börsklimatet.

Läs mer om läkemedelsfonder här!

Förvaltare:

När vi analyserar fonder tar vi en noggrann titt på vem som är bakom rodret. Fonden förvaltas sedan 2007 av Astrid Samuelsson. Utan att överdriva har hon gjort ett fantastiskt arbete sedan hennes roll som fondförvaltare trädde i kraft. Vi jämför längre ner i analyser hur fonden står sig mot ”konkurrenter” för att få en objektiv vy på Astrids leverans.

Astrid är topprankad av CityWires internationella rankning – som granskar över 16 000 förvaltare. För att kvalificera sig för en ranking måste förvaltaren leverera positiv riskjusterad avkastning över rullande 36 månader.

          Källa: Handelsbanken

Varför exponering mot läkemedel?

Det råder stor strukturell tillväxt och ökad efterfrågan för hälsovårdsprodukter. Allt fler blir måna om sin livsstil och vill träna, må bra och bibehålla god hälsa. Adderar vi denna trend med en äldre befolkning, högre levnadsstandard och digitalisering får vi fina möjligheter för innovation och överavkastning. Ju äldre och rikare vi blir, desto större blir efterfrågan.

Det globala hälsovårdsindexet, MSCI World Health Index, bakdateras till slutet av 1994. Det behövs knappast läsglasögon för att notera hur det överpresterar motsvarande globalt aktieindex. Vad som gör det ytterligare intressant är volatiliteten är lägre och riskjusterad avkastning högre för hälsovårdsindexet senaste 5 & 10 åren än jämförande index.

Genom att inkludera en läkemedelsfond får du, annars svårtillgänglig, exponering mot branschen. Läkemedelsbolag är komplexa och slänger sig med knepig terminologi, mycket forskning och andra faktorer som gör dem svåra att värdera och få grepp om. Genom att låta en fondförvaltare sköta placeringarna får du ett professionellt team som arbetar dagarna i ända med att förstå bolagen och branschen.

Defensiv roll ska inte underskattas. Ofta förknippas läkemedel med hög risk med enorm uppsida, men långt ifrån alla bolag följer den beskrivningen. Stora etablerade bolag har goda kassaflöden och produkter som är eftertraktade i alla väder. Hälsa kommer prioriteras framför nya tekniska leksaker eller andra produkter. Denna typ av bolag är inte cykliska utan kan liknas med matvaruhandel och tobak – produkter som alltid har god efterfrågan oavsett konjunktur. Därför kan läkemedel/hälsovård agera krockkudde i tider när börsen annars kanske går neråt.

Hållbarhetsbetyg:

MyAdvice anser att hållbarhet och långsiktighet går i hand i hand. Hållbarhetsaspekter spelar en central roll för hur väl vi anser en fond kan prestera på lång sikt. Hållbara investeringar ingår i fondens målsättning och gör investeringar i företag vars produkter eller tjänster bidrar till att uppnå̊ de Globala målen för hållbar utveckling (definierade i Agenda 2030) i allmänhet men i synnerhet till förverkligandet av mål 3 rörande god hälsa och välbefinnande. 

Fonden klassad som artikel 9 (mörkgrön) vilket betyder att en del av fondens syfte och mål är att investera hållbart. Fonderna investerar i bolag som bidrar till hållbarhet, exempelvis genom att leverera klimatlösningar som minskar koldioxidutsläppen.

Fondens koldioxidintensitet är 19,9 ton CO2/$m sales och ett CO2 snittvärde på 1.06 vilket klassas som mycket lågt. Fondbolaget för egna dialoger med bolag de investerar i syftet att proaktivt påverka hur bolag arbetar med olika hållbarhetsfrågor. Data hämtat från MSCI.

Läs om Hållbarhetsportföljen här!

Exponering

Fonden har hög global närvaro men med störst exponering mot USA där över 60% av portföljens underliggande innehav finns. Att USA uppgår till sådan stor del kan vid första anblick upplevas överrepresenterat, men majoriteten av börsvärdet och marknaden finns allokerad där. Näst störst exponering är Europa. 

De två största innehaven är amerikanska läkemedelsjättarna United Health Group och Johnson & Johnson som gemensamt står för ca. 15% av portföljen. Detta bedömer vi som stabil grund för fonden.

 

Källa: Premiepensionsmyndiheten

Vad säger siffrorna?

Vi kan konstatera att fonden överpresterat vårt globala index sedan vi började mäta fondens utveckling för 10 år sedan. MyAdvice förespråkar långsiktigt sparande och fonden har presterat mycket bra på lång sikt.

ROR avser 1 års rullande avkastning. Vi sammanställt den rullande avkastningen för fonden sedan 10 år tillbaka. Vad som kan konstateras är att fondens stora rörelser följer vårt globala index. Rörelsen är större är marknadens och är i helhet mer positiv. Sedan februari 2022 har fonden kommit ikapp och även slagit marknaden sedan en nedgång. 

Volatilitet är synonymt med standardavvikelse och representerar risken i portföljen. Vi kan konstatera att fonden har i genomsnitt högre risk än marknaden. Detta är inte ovanligt i en aktiefond och inget som bör skrämma investerare. Sett till fondens riskjusterade avkastning (Sharpe) har fonden presterat mer avkastning i relation till tagen risk.

Står fonden pall mot rivalen?

Fonden jämförs ofta mot norska konkurrenten DNB Healthcare. När vi gör fondanalyser vill vi välja den fond som presterar bäst i relation till liknande fonder inom samma tema.

DNB har även över 60% exponering mot USA med jätten Johnson & Johnson som största innehav. 

Det största skillnaden ser vi i yrkesskickligheten hos respektive förvaltare. Med hänsyn till den riskjusterade avkastningen ser vi att Handelsbanken presterar bättre med än DNB och leverar bättre avkastning per tagen riskenhet.

För Handelsbanken Hälsovård Tema.

För DNB Healthcare

Lär dig tolka siffrorna genom Nyckeltal.

DNB har högre volatilitet än Handelsbanken och presterar sämre genomsnittlig avkastning över 10 års period. Den nuvarande risken för respektive fond är 5/10. Men i stressade miljöer har DNB högre risknivå än Handelsbanken på 10 respektive 8.

Genomsnittliga avkastningen för DNB är däremot marginellt bättre än Handelsbanken. Men över tid är det trots allt Handelsbanken som slår DNB på fingrarna.

Vi ger DNB betyg A, men för att komma upp på högre nivåer måste riskkontrollen förbättras av förvaltarna. DNB Healthcare är en bra fond med tillfredställande förvaltning som har goda förutsättningar att leverera i linje med index. 

MyAdvice fondbetyg:

Vi kan gladeligen summera vår analys genom att ge Handelsbanken Hälsovård Tema A1 högsta betyg.

AAA: Exceptionellt skickliga förvaltning och exceptionellt bra investeringsfond. Fonden håller mycket hög kvalité med mycket hög förutsättning för överavkastning.

Detta betyder att fonden håller absolut toppklass. Det leverar bättre avkastning än konkurrerande fonder som följer liknande tema. För att uppnå högsta betyg måste fonden leverera konsekvent avkastning med maximal riskkontroll till sina delägare.

Vi anser att fonden är köpvärd i en portfölj med långsiktig sparhorisont.

MyAdvice betygsystem


AAA:
Exceptionellt skickliga förvaltning och exceptionellt bra investeringsfond. Fonden håller mycket hög kvalité med mycket hög förutsättning för överavkastning.

AA: Skickliga förvaltning och en bra investeringsfond. Fonden håller hög kvalité med hög förutsättning för överavkastning.

A: Tillfredsställande förvaltning och fonden anses som investeringsduglig. Fonden har god förutsättning att leverera avkastning i linje med index.

BBB: Fonden och förvaltningen håller medelgod kvalité med låg sannolikhet för avkastning i linje med index.

BB: Fonden och förvaltningen håller undermålig kvalitet med stora brister inom riskkontroll och mycket låg sannolikhet för avkastning i linje med index.

B: Icke-investeringsduglig fond, mycket undermålig förvaltning, exceptionellt stora brister inom riskkontroll.