Våra fondportföljer

”Vår tolkning av marknadens bästa fondportföljer”

Varför bör man spara i fonder?

Jo, därför ett bra privat sparande är en förutsättning för ekonomisk trygghet. Vi har alla mål med vårt sparande men med varierande förutsättningar och sparhorisonter. Beroende på hur länge du vill spara dina pengar så skiljer sig riskaptiten och val av värdepapper du investerar i. Nedan presenterar vi vår tolkning av marknadens bästa fondportföljer.

Stabil

Läs mer

Offensiv

Läs mer

PPM-portföljen

PPM-Tillväxt

Läs mer

Pensionssystemet, enkelt förklarat!

Det svenska pensionssystemet kan vid första anblick uppfattas som krångligt, men vi är här för att göra det enkelt för dig.
Premiepensionen är en del av den allmänna pension där dina hårt intjänade pengar placeras i fonder. Gör du inget aktivt val placeras premiepensionen i den statligt förvaltade sjunde AP-fonden.  Sparhorisonten på premiepensionen uppskattas vara lång så du har till fördel dessa pengar i aktiefonder där du får mest värdeutveckling över tid.