Skip to main content
Alla inläggAnalys

Fundamental vs Teknisk analys

By augusti 12, 2022No Comments

Fundamental eller teknisk analys – varför inte båda?

Om du funderat över hur man analyserar en investeringsmöjlighet på aktiemarknaden, har du nog stött på Fundamental analys och Teknisk analys. Men vad betyder dessa två begrepp? Och går dessa att kombinera? Det ska vi bena ut.

Fundamental analys.

Fundamental analys handlar om att titta på företaget eller sektorn bakom en aktie eller fond. Målet med din analys är att skapa en uppfattning om hur ett företag eller en sektor kommer att prestera på lång sikt. Kommer efterfrågan vara hög? Talar samhället för en utveckling som gynnar bolaget?

Genom att läsa  bolagsrapporter, tidningar eller annat material får man ett uppfattning om ett företag rider på en strukturell trend och om det finns goda möjligheter för stigande marginaler och vinster. På så sätt göra en bedömning om bolag eller sektorn har en positiv framtid till mötes. 

Nyckeltal spelar stor för för din fundamentala analys. Dessa ger en objektiv bild av hur väl ett bolag presterar i relation till konkurrenter. Nedan kommer några personliga favoriter för fundamental analys.

P/E – talet 

P/E ger en bild om ett företag har hög värdering eller inte. Det står för Price delat på Earnings – priset för aktien i relation till intjäningen. Man kan jämföra med det med kilopris på lösviktsgodis. 20 kr/kg godis är att betrakta som billigt, medan 120 kr/kg kan anses som dyrt. Det samma gäller med P/E talet.

Genomsnittliga P/E talet för börsen det senaste århundradet har legat kring 15. Detta är en bra måttstock för när man jämför mot värderingen på ett bolag. En bra måttstock kan därav vara att just P/E 15 är ganska rimligt prissatt.   

Vinsttillväxt

Det finns egentligen endast en sak som driver aktiekurser på lång sikt, nämligen vinsten. Dit vinsten går, går även vinsten över tid. Av den anledningen så är vi givetvis intresserad av förändringstakten av just vinsten. För att få fram vinsttillväxten, tar du vinsten idag/vinsten förra året, vilket ger en procentuell ökning eller minskning. 

Megatrender

Megatrender är globala strukturella riktningar inom ekonomin och samhället. Dessa banar vägen för vad människor i allt större utsträckning konsumerar och förväntas konsumera i framtiden.

Dessa trender är långsamt växande och blir mer synliga över tid. För privata investeringar vill man förvisso gärna skapa avkastning på kort tid. Men megatrender har långsiktigt perspektiv och tar del av globala förändringar. Bolag som exponeras mot megatrender har goda förutsättningar att ta del av tillväxten och skapa avkastning för sina aktieägare (fonder bland annat).

Uppskattar du läsningen? Få vårt månadsbrev med fler spännande nyheter!

MyAdvice Nyhetsbrev

Teknisk analys.

Teknisk analys ses ibland som motsatsen till Fundamental analys. Detta då  fundamentala faktorer bakom ett företaget eller fond bortses. Istället tittar man på kursrörelser som i sin tur avgör om en investering är köpvärd eller inte.

Teknisk analys används ofta för att förutse rörelser på kortare sikt, medan fundamental analys kan påvisa rörelser på längre sikt. Förutsägbarheten i det mänskliga beteendet är grunden i teknisk analys, vilket gör att vi kan hitta mönster i grafen med hjälp av historisk information, förutspå framtida rörelse.

Vid teknisk analys är det vanligt att man agerar utifrån så kallade ”candlesticks”.  Candlesticks är egentligen ett annat sätt att plotta ut aktiekursens rörelser, och ger oss en tydligare bild om en aktiekurs rörelse. Nedan kommer en bild som beskriver hur candlesticks fungerar. 

För att veta vad just du vill använda i din analys rekommenderar vi att prova på dessa. Det finns lika många investerings-stilar som det finns människor.

En del trivs bättre med att enbart fokusera på Teknisk analys medan andra föredrar Fundamental analys. Att kombinera dessa är inte heller en dum ide, då den fundamentala analysen kan hjälpa dig att lokalisera vad som troligen kommer att gå på på längre sikt, medan teknisk analys kan tala om huruvida det är en bra ide att investera just idag, nästa månad eller kanske nästa kvartal. 

Uppskattade du läsningen? Få vårt månadsbrev med fler spännande nyheter!

MyAdvice Nyhetsbrev