Skip to main content
Alla inläggPrivatekonomi

Hur påverkar inflation ditt fondsparande?

By april 20, 2022juni 7th, 2022No Comments

Skydda dina pengar från inflation.

Har du hört experter säga att inflationen ”urholkar” ekonomin och din plånbok? Låter dramatiskt va? Ingen har undgått att inflationen är bland oss. Men vad innebär egentligen inflation, vart kommer det ifrån och hur hanterar vi det i vår privatekonomi? Det ska vi försöka reda ut tillsammans.

Inflation innebär ökning av den allmänna prisnivån. Pengar minskar i värde och din köpkraft blir svagare när priset på produkter ökar i snabbare takt än din löneutveckling. Köpkraft definieras som antal varor du kan handla för din lön. Den drabbar oss alla på olika vis, men värst de med svagast ekonomi.

Inflation är normalt och kan bero på flera olika faktorer – men i grund och botten handlar det om utbud och efterfråga. När ett begränsat antal produkter är eftertraktad av många, ökar priset på produkten. Ökar företagens kostnader behöver de sätta en högre prislapp på deras produkter för att bibehålla marginal och lönsamhetsmål. Likaså behövs lönerna revideras upp för att kompensera för högre samhällskostnader.

Mycket har skett senaste åren som sätter färg på ekonomin, Covid och krig i Europa är givetvis historiska händelser. Dagens prishöjningar korrelerar med insatsvaror som energipriser och komponenter. När dessa varor ökar i pris sätter det prägeln på hela produktionskedjan. Blir drivmedel dyrare kostar det mer att producera och frakta. För att företagen ska behålla sin lönsamhet får slutkunden betala för ökningen av produktionskostnader.  Blir det dyrare för bonden att mjölka kon, blir osten dyrare – enkelt förklarat.

Skydda dig mot inflationen.

Har du 100kr på ditt sparkonto och en inflation i Sverige på 2% betyder att din köpkraft minskar med 2kr per år, i reala termer. Oroväckande blir det när inflationen är högre än 2%.

Pengar du inte behöver inom närtid har du därför till fördel placerade i tillgångar som ökar i värde. MyAdvice förespråkar fonder och vi tycker det är världens bästa produkt för dig som vill skydda dina besparingar mot inflation. Detta för att behålla värdet i ditt privata sparande och få avkastning på investerat kapital.

Genom att spegla våra fondportföljer får du ett gediget skydd mot inflationen. Historisk har vi överpresterat index och ger dig som sparare god avkastning, relativt till tagen risk.

MyAdvice följer marknaden noggrant och korrigerar fondportföljerna baserat på avkastningskrav och risk. Varje månad får våra läsare ett nyhetsbrev där vi ger månadskommentar om ekonomin och kommunicerar viktig information om portföljerna vi publicerar – kostnadsfritt!

Följ vårt nyhetsbrev du också!

MyAdvice Nyhetsbrev

Våra fondportföljer:

 Stabil

 Offensiv

 Tillväxt

 Fokus

Hur kontrolleras inflationen?

Riksbanken har i uppgift att kontrollera inflationsnivån på 2% per år – för att hålla ekonomin i schack, skapa förutsägbarhet och så kronan behåller sitt värde. Inflationen regleras med räntor och penningutbud. Genom att höja räntan blir lån och investeringar dyrare och ekonomin ”kyls ned”.  Genom att Riksbanken höjer (repo)räntan måste affärsbankerna höja räntorna till sina kunder, du och jag.

När covid fick fotfäste hade världens riksbanker expansiv penningpolitik. De utökade penningutbudet och behöll räntorna låga för att stimulera ekonomin under det kritiska läget. Kostnaden för lån förblev låga vilket drev tillväxt och lönsamhet för bolagen.

När inflationen stiger förlorar kronan sin köpkraft. I relation till andra valutor tappar kronan då värde, vilket missgynnar de som importerar varor. Ökar priset på olja 2% medan kronan förlorat 2% värde blir oljan de facto ca. 4% dyrare. Genom att korrigera upp räntan finns det förhoppning om att inhemska valutan apprecierar, enklare sagt än gjort dock!

Ljusglimten man kanske glömmer:

Sveriges hushåll är bland de högst belånade i världen. Vi kan knappast klandras sett till att kostnaden för pengar (lån) varit historiskt låg, man kan nästan säga att Riksbanken givit oss incitament för belåning. De som ägt tillgångar senaste 10 åren har i många fall gjort fin affär (t.ex. fastigheter), i många fall via belåning.

Din skuld är en fast summa, men värdet på din tillgång (ditt hem) kan öka och minska i värde. Eftersom skulden är en fast summa så kan inflationen gagna dig. Som låntagare är man skyldig banken samma belopp oavsett ekonomiskt läge. När inflationen stiger minskar köpkraften, vilket gör att lånet hos banken blir lägre i reala termer. När lönenivån kommer ikapp inflationen har du större plånbok att betala av lånen med.

Termer att hålla koll på:

Inflation: Ökade priser i allmänhet
Penningpolitik: Riksbankens verktyg för att reglera penningutbud och ränta.
KPI: Konsumentprisindex, avspeglar konsumentpriser under rullande 12 månader. Mått för att bedöma inflation.
Realavkastning: Avkastning minus inflation.

Vill du lära dig med? Läs vårt nyhetsbrev du också.

 

MyAdvice Nyhetsbrev