Skip to main content
Alla inläggIntervju

IKC Avkastningsfond

By maj 3, 2022juni 1st, 2022No Comments

IKC Avkastningsfond

Lars Bredenberg berättar om strategin bakom IKC Avkastningsfond.

Genom aktiv förvaltning och en strukturerad investeringsprocess har IKC Avkastningsfond lyckats skapa en stabil och god riskjusterad avkastning. Fonden vann i april Lipper Fund Awards för ”Best Fund over 3 & 5 years, Bond SEK” för fjärde året i rad.

Källa: IKC

Börsåret 2022 har inletts med stor turbulens på grund av teman som inflation, räntehöjningar och krig i Ukraina. Marknaden står inför flera stora utmaningar och osäkerheter kopplade till dessa teman vilket har resulterat i en volatil start på året och relativt stora samt breda nedgångar. Trots detta har IKC Avkastningsfond klarat sig relativt bra, och utsikterna på räntemarknaden ser intressanta ut då räntehöjningar står på tapeten.

IKC Avkastningsfond är en aktivt förvaltad räntefond med fokus på den nordiska företagsobligationsmarknaden. Fonden är tänkt att fungera som en försiktig del i en långsiktig sparportfölj, med målet att skapa en god riskjusterad avkastning utan att urholka portföljens värde.

Lars, vill du berätta hur din förvaltningsfilosofi ut?

– Grunden i förvaltningen är att låna ut pengar till nordiska, framför allt svenska företag, och därigenom få ränta på utlånat kapital. Målet är att skapa en stabil och god avkastning över tid till relativt låg risk. Till skillnad från aktier är uppsidan på företagsobligationer begränsad – i bästa fall får jag pengarna tillbaka plus ränta, medan i värsta fall får jag tillbaka noll. Därför föredrar jag en bred och väldiversifierad portfölj så att det förhoppningsvis inte blir märkbart i fondens kursutveckling om något företag skulle få problem. Portföljen innehåller idag cirka 150 olika emittenter, fördelat på över 200 värdepapper.

– Portföljen försöker jag hålla relativt kort genom att ta aningen kortare löptider på värdepappren, för tillfället är snittlöptiden 1,9 år. Detta medför en återkommande likviditet i fonden där jag kan använda kapitalet från förfall till att komma in tidigt i nya emissioner, eller möta eventuella flöden vid turbulenta tider. Relativt korta löptider bidrar även till en aning stabilare avkastning med lägre volatilitet.

Hur påverkas fonden av ränteförändringar vi ser just nu?

– Majoriteten av fondens innehav har en rörlig ränta som sätts om var tredje månad, därför är ränterisken (durationen) relativt låg, 0,2 för tillfället. Företagsobligationerna ger ofta en förbestämd kupong eller avkastning, exempelvis 3% per år. Utöver detta har man ofta en grundavkastning som utgår från stibor. Eftersom vi har levt i ett lågränteklimat har denna grundavkastning i princip varit noll väldigt länge, i takt med att räntorna höjs så kommer rimligtvis detta bidra till en högre grundavkastning, och således en högre totalavkastning. Detta förutsätter såklart att den höjda räntan inte påverkar företagen i en negativ bemärkelse så att de får problem att betala sina lån, menar Lars Bredenberg.

– Fonden har en spridning över flera olika företag och branscher med en tyngdpunkt på fastigheter samt bank och finans. Dessa branscher står idag för en stor del av svensk företagsobligationsmarknad och det ter sig ofta naturligt för den här typen av verksamheter att söka sig till kreditmarknaden. Många av företagen i portföljen är stora på marknaden och bekanta för de flesta såsom Heimstaden, SBAB och Nyfosa.

Fondly Analytics:

Fondly Rating: A
Nuvarande risk: 1
Risk stressad miljö: 4
Sharpe: 0.85
Avkastning rullande 36 månader: 11.50%.

Fonden rankas som högst inom sin kategori.
Data hämtad 01/05/22.

IKC Avkastningsfond är lämplig för dig som:

  • Önskar en stabil avkastning till relativt låg risk.
  • Önskar exponering mot framför allt svenska företagsobligationer.
  • Ser räntebärande papper som en intressant del av en långsiktig portfölj.

/Spara lugnt
Douglas Drake

Följ vårt nyhetsbrev!

RISKINFORMATION
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.