Skip to main content
Alla inläggNyheter

Investera hållbart

By januari 18, 2023No Comments

Investera hållbart

Vi märker det över allt i vårt samhälle: Hållbarhet, sparsamhet, ESG, miljö. Ja, det blir allt mer på tapeten att alltid inkludera ett miljöperspektiv i princip alla projekt som både privata som offentliga aktörer tar initiativ till.

“Att investera hållbart är endast relevant om det genererar avkastning.”

Andreas KarlssonMyAdvice

Den gröna omställningen drivs av de allt tydligare klimatförändringar som sker i vår omvärld. Det talas om en omställning mot exkludering av fossila bränslen och en större inkludering av elektrifiering och hållbart material. Men vad talar för en grön omställning och vad talar emot, och kanske viktigast av allt, hur kan man som privatperson placera sin sparpengar för att rida på vågen av hållbarhet?

Missa inte: Hållbarhetsportföljen.

Vad talar för investeringar i Grön omställning?

Ekonomi: Gröna investeringar, kan leda till en direktinvestering i lönsammare bolag på lång sikt. Med betoning på lång sikt, finns det ekonomiska incitament att investera i en grön omställning framförallt av den strukturella förändringen vi ha framför oss. Allt fler människor och företag efterfrågar hållbara produkter och tjänster, och desto mer detta begär från konsumenten växer, desto större konkurrensfördel kommer de bolag som fokuserar på hållbarhet att ha.

Diversifiering: Genom att diversifiera din investeringsportfölj genom attinkludera gröna investeringar sprider du risken. Många företag som arbetar med hållbarhet har mindre utsläpp och generellt sett en mer hållbar verksamhet och affärsmodell. Detta gör dem mindre beroende av faktorer som råvarupriser och klimatförändringar. Vilket i sin tur kan leverera en stabilare avkastning över tid.

Politik: Det absolut största argumentet för att investera i en grön omställning är den politiska drivkraften. Idag vet vi att det inte finns någon annan väg ut än att driva på den gröna omställningen. Detta syns tydligt i de stora klimatrelaterade paketen som bland annat USA har lanserat.

I början av augusti 2022 klubbades det största klimatpaketet i USA:s historia. Då var det hela 3 750 miljarder kronor som klubbades att användas till bland annat skattelättnader riktat mot aktörer inom förnybar energi, men också för att bidra med incitament för privatpersoner att energieffektivisera sina hem. 

Det som gör den gröna omställningen intressant är just det faktum att det måste hända för att vi ska ha en planet värd att bo på. Samtidigt som vi har politiker som är villig att investera för en grön omställning kan det leda till en explosiv utveckling inom detta område. 

Läs Sveriges bästa månadsbrev för fonder – gratis!

MyAdvice Nyhetsbrev

Vad talar emot investeringar i en Grön omställning?

Ekonomi: Likt det faktum att lönsamhet och ekonomi gynnar bolag som aktivt verkar för den gröna omställningen på lång sikt, är det liknande argument som talar emot dessa bolag. De flesta bolag inom sektorn idag är inte alls lönsamma, är i behov av kapital, samt värderas till skyhöga multiplar. Ja lite skämtsamt tre stycken varningssignaler för vilken investering som helst.

Politisk osäkerhet: Det finns en uppsjö av regleringar inom området för vad som kan och inte kan klassas som hållbart eller inte. Exempelvis klubbade EU genom Naturgas som en grön investering efter påtryckningar av Tyskland. Bara för att sätta detta i perspektiv är detta samma naturgas som Ryssland använder som ekonomiskt vapen mot Europa i kampen om Ukrainas frihet. Lägg därtill risken för miljöskador vid själva framställandet av naturgasen där man med hjälp av en spricka i berggrunden frigör naturgas. 

Makro: Man kan säga vad man vill om hur lite man tycker makro bör spela roll inom detta område, men faktum är att ränta och konjunkturcykler spelar en signifikant roll i hur stort intresse det finns bland investerare inom sektorn.

Eftersom branschen fortfarande i stora drag saknar lönsamhet och i många fall är i behov av kapital för att genomföra sitt arbete är räntan helt avgörande. Detta påverkar hur mycket kapital som letar sig fram till dessa typer av bolag/investerar. Desto lägre ränta, desto fler gröna projekt har möjlighet att genomföras, vilket driver på utvecklingen inom området. 

Summa summarum, vi på MyAdvice anser att hållbarhet är en självklar parameter att ta ställning till inom sitt sparande och att inkludera en branschfond riktad mot just den gröna omställningen ser vi som en klok inkludering. Men ett viktigt budskap vid investeringar inom sektorn är att det kommer ta tid, och betonar vikten av långsiktighet inom detta.