Skip to main content
Alla inläggAnalysPrivatekonomi

Investera i megatrender

By maj 18, 2022juni 10th, 2022No Comments

Investera i megatrender

Att förutspå framtiden är i princip omöjligt, om det fanns spåkulor till salu vore nog alla väldigt förmögna vid det här laget. Trots det, kan man ändå tyda hur framtiden ska utspela sig i generella termer genom att titta på hur historien har utspelat sig. 

Genom århundraden har vår värld varit föränderlig både ur ekonomiska och teknologiska aspekter och dessa förändringar drivs inte sällan av globala megatrender. Dessa kan vara till stor hjälp för att vägleda oss till att köpa rätt fonder med exponering mot framtidens branscher. Ingen spåkula direkt, men en antydan åtminstone…

Vad är en megatrend?

Megatrender är globala strukturella riktningar inom ekonomin och samhället. Dessa banar vägen för vad människor i allt större utsträckning konsumerar och förväntas konsumera i framtiden. Dessa trender är långsamt växande och blir mer synliga över tid. För privata investeringar vill man förvisso gärna skapa avkastning på kort tid. Men megatrender har långsiktigt perspektiv och tar del av globala förändringar. Bolag som exponeras mot megatrender har goda förutsättningar att ta del av tillväxten och skapa avkastning för sina aktieägare (fonder bland annat).

Vad de även har gemensamt är att de har fundamental påverkan på den reala ekonomin. Megatrender talar om för oss inom vilka områden och branscher det sker förändringar som kan driva långvarig tillväxt. 


MyAdvice listar spaningar på Megatrender 2022:

Läs vårt månadsbrev (den bästa trenden)!

Klimatförändringen

Kanske den tydligaste megatrenden är klimatförändringen. Att spara hållbart och i linje med sina värderingar spelar stor roll när man väljer både investeringsobjekt och konsumtionsbeslut. Hållbarhet innefattar bland annat infrastrukturprojekt, koldioxidinfångning och tillverkningsmetoder. 

Vad som gör denna trend extra spännande beror på att den är nödvändig. Utvecklingen inom detta segment måste gå snabbt för vår och planetens hälsa. Jag har läst uttalanden av “experter” som påstår att segmentet måste växa tre till fem gånger snabbare än världens BNP.  Inte nog med att detta måste ske för vår överlevnad, finns det även stort politiskt stöd för att driva på denna utveckling.

Det är ingen nyhet att ökat utsläpp av växthusgaser leder till ökad medeltemperatur på jorden och strider mot Parisavtalet. Däremot tror vi hållbarhetstrenden har intensifierats efter invasionen av Ukraina. Det blir allt mer uppenbart vilka risker som är förknippade med stort beroende av rysk olja och gas. Sannolikt kommer mer resurser allokeras till omställningen till hållbar energi med stort politiskt stöd för att driva på utvecklingen. 

Fondtips: Swedbank Robur Transition Energy A.

Digitalisering och teknik

Digitaliseringen går snabbt och allt fler av våra “fysiska” tjänster finns tillgängliga digitalt. Vi scannar matvaror själv, får vård i appar och förvarar vår plånbok i mobilen. Digitaliseringen i Sverige är i absolut framkant i jämförelse med resten av världen. Vi tror att fler länder kommer digitaliseras, vilket talar för att det finns fortsatt mycket tillväxt (och avkastning) kvar att hämta i trenden. Denna megatrend har även effekt på andra trender, som exempelvis klimatförändringar och cybersäkerhet. Något som är centralt för hur exponentiell digitaliseringen kommer vara är förmågan att kapitalisera på artificiell intelligence och maskininlärning.

Digitalisering står däremot inför vissa utmaningar. Vi exponeras mot stor risk när vårt beroende av tekniska lösningar ökar. Samtidigt som trenden står inför stora utmaningar med flaskhalsar som komponentbrist.

Fondtips: TIN Ny Teknik.


Åldrande befolkning

I takt med de senaste århundradets ekonomiska utveckling, ökad levnadsstandard och förbättrat hälsovård så har även medellivslängden ökat dramatiskt. Trenden kommer sannolikt fortsätta stadigt och blir svår att bromsa. En åldrande befolkning leder till ökad efterfrågan och konsumtion generellt, vilket gynnar företag men inte planeten.

Tror man på denna trend bör man som investerare positionera sig mot bolag inom just hälsa och medicin för att kapitalisera. Vi bedömer att de stora vinnarna i denna trenden självklart är vi människor, men utöver det kommer även hälso och läkemedelsbolag som bidrar till detta bli vinnare av trenden.

Fondtips: Handelsbanken Hälsovård Tema


Urbanisering

När befolkningen ökar samtidigt som livslängden blir längre ökar kraven för städer och fastigheter. Även om många väljer att flytta från storstäderna för ett lugnt liv på landet råder en tydlig global trend att storstäderna växer. Urbanisering drar med sig stigande levnadskostnader och ökad efterfrågan på boende och lokaler.

Vi tror fastighetsbolag kan vara vinnare av trenden om de kan erbjuda smarta, energieffektiva och hållbara fastigheter och fortsätta ligga i framkant. Städer som växer kommer ha höga krav på bra fastigheter för underhållning av den ökade befolkningen och efterfrågan.

Fondtips: Länsförsäkringar Fastighetsfond.


Cybersäkerhet

Brotten sker där offren finns. Allt större del av vår vardag digitaliseras, vilket medför att brottsligheten också digitaliseras i högre omfattning. Aldrig tidigare har vi delat med oss av så mycket information om oss själva och aldrig tidigare har informationen varit så värdefull. Vi (och vår information) blir mer offentlig och tillgänglig än tidigare vilket ökar risken för att bli utsatt för brott. Det digitala samhället har öppnat upp världen och vår information kan vara tillgänglig över hela världen.

Under 2021 drabbades bland annat dagligvarujätten Coop för ett ransomware angrepp, vilket uppskattades kosta över 100 miljoner kronor per dag dem höll stängt. Detta argumenterar starkt för vår sist nämna megatrend, cybersäkerhet. Alternativkostnaden för att inte betala för säkerhet är mycket hög vilket ger leverantörer hög förhandlingsförmåga. 

Fondtips: Allianz Cyber Security AT


Hur ska man förhålla sig till megatrender i sitt sparande?

Det kan vara en god ide att ta hänsyn till någon eller några av dessa trender i sitt fondsparande. Det finns gott om tematiska fonder som riktar sig mot någon typ av megatrend, vilket gör att just fonder lämpar sig bäst för att investera mot megatrender. Genom att positionera sig mot megatrender, investerar du mot branscher och områden som med hög sannolikhet kommer att ha en god framtida tillväxt. 

Missa inte vårt månadsbrev.