Skip to main content
Alla inläggFondanalys

Fondanalys: Kavaljer Investmentbolagsfond

By januari 31, 2023No Comments

Fondanalys: Kavaljer Investmentbolagsfond.

Betyg: AAA

Grunden i ditt sparande bör ta avstamp i en bred och stabil exponering mot hela världen.

Andreas KarlssonMyAdvice

Introduktion till fonden:

Kavaljer investmentbolagsfond är en aktiefond som investerar långsiktigt i 20-35 investmentbolag på global basis. Fonden är oberoende av index och nischar sig mot så kallade ‘’konglomerat’’ och serieförvärvare över hela världen. Något som i Sverige ofta benämns som investmentbolag, men som globalt ofta benämns som just konglomerat. Prislappen är låg och som investerare får man aktiv förvaltning till priset av en indexfond.

 

Varför Kavaljer investmentbolagsfond?

Grunden i ditt sparande bör ta avstamp i en bred och stabil exponering mot hela världen. Denna grundpelare skulle kunna bestå av just Kavaljers investmentbolagsfond.

Fonden är bred, stabil och levererar hög avkastning mot den risk man tar – riskjusterad avkastning. 

Fonden har varit aktiv sedan maj 2018 och har levererat otroliga 90% i avkastning (15/11) vilket motsvarar en CAGR (dvs en årlig avkastning)  på cirka 17.5%,  jämförelsevis med ett genomsnitt på cirka 7-8% per år för den breda börsen. Detta visar verkligen att fonden har levererat mervärde med råge och har en yrkesskicklighet som heter duga.

Syftet med fonden är att samla investmentbolag och serieförvärvare under ett och samma tak, då det historiskt givit en högre riskjusterad avkastning än börsen i genomsnitt. Med hjälp av de underliggande bolagens aktiva förvaltning i form av bolagsordning och entreprenörer uppnås en aktiv förvaltning till ett bra pris som samtidigt har stor potential att överavkasta index på sikt. 

Sverige benämns ofta som ett litet och exportberoende land, där den inhemska konsumtionen inte alltid kan bära upp ekonomin som helhet. Detta gör Sverige till viss del sårbart, och därmed belyses vikten av att inkludera utländska bolag i din portfölj. Kavaljers investmentbolagsfond balanserar svenska bolag med internationella spelare, vilket kryddar till diversifieringen på en geografisk nivå och minskar din risk.

Investmentbolag och serieförvärvare

Investmentbolag är bolag vars affärside går ut på att äga andra bolag. Detta medför en indirekt riskspridning genom att investmentbolagen i sin tur kan äga 10+ bolag. Detta kan vara krångligt till en början men innebär att fonden investerar i bolag som sedan investerar i andra bolag.  Detta gör att trots fondens cirka 35 innehav når ut till så mycket fler bolag i en ännu bredare diversifiering. Av denna anledning passar denna fond utomordentlig som grundplåt i en diversifierad portfölj.

Det som karaktäriserar investmentbolag är dess långsiktighet med vad man kallar ‘ägare av kött och blod’. Vilket menas att bolagen är med och stöttar entreprenörer och är ägare av bolagen under lång tid. Investmentbolagen bidrar alltså inte bara externt kapital, utan även kunskap. 

Serieförvärvare å andra sidan är bolag som konstant förvärvar och förädlar bolag, där inom den svenska modellen ofta är mindre entreprenörsdrivna bolag som får frihet och tillgång till kapital att växa under ett och samma tak.

Förvaltarna bakom fonden.

 

Peter Lindvall och Håkan Telander är hjärnorna bakom fonden och sitter vid styrspakarna. Bägge har en ekonomiutbildning på Uppsala respektive Stockholms universitet som grund och har vardera över 25 års erfarenhet inom Finansbranschen. Peter och Håkan är själva grundare av bolaget Kavaljer och har drivit det sedan starten 2013. 

Tidigare har Peter jobbat som förvaltare för en rad olika firmor, där ibland Catella, EFK Kapitalförvaltning och Invik Asset Managment. Håkan har en bakgrund som analytiker på Handelsbanken när han sedan fick chansen som förvaltare och VD på Carnegie fonder, efter detta har Håkan jobbat som förvaltare för Case Asset Management och Catella. 

Investeringar i kvalitetsbolag ger lägre risk för otrevliga överraskningar. ~ Peter Lindvall, VD

Risker.

Som med alla investeringar är de förknippade med risk, så även denna fond. Men jämförelsevis mot många andra typer av ”branchfonder” är Kavaljer i regel en trygg investering för dig med en lång sparhorisont. Många av bolagen i fonden har historia långt tillbaka i industrialiseringens början och kommer troligen fortsätta leverera aktieägarvärde.  

 

Hållbarhet

Vår bedömning av hållbarhet utgår Morningstar i denna analys. Deras betygsättning är 4/5 men klassar ej fonden som hållbar investering.  

Hållbarhet har blivit en allt viktigare del att ta med vid val av fonder. Kapitalmarknaden har en stor och viktig roll i att finansiera bolag som har framtiden framför sig och bidrar till bättre omvärld. Allt fler fonder betonar hållbarhet i val av investeringar och exkluderar även en del branscher och sektorer som inte anses vara nog hållbara. 

Hur ser då kavaljers hållbarhetsarbete ut? Jo, Kavaljers investmentbolagsfond väljer inte aktivt ut bolag som har en direkt netto positiv påverkan på klimatet – dvs en “hållbarhetsfond” eller artikel 9. Metoden fonden istället implementerar är att välja bort vissa typer av bolag. Man väljer helt enkelt bort att investera i de bolag som, enligt förvaltarna, inte tar hänsyn till miljö, sociala och företagsstyrning faktorer (ESG).

Om det är något som kan ana “ugglor i mossen” gällande hållbarhet är det att fonden äger bland annat en stek i norska Aker som är verksamma inom olja och gassektorn samt uppgår Berkshire Hathaway som tredje största bolaget i fonden. Ni som följer finansmedia vet att Warren Buffet och Charlie Munger har investerat rejält i oljejättarna Chevron och Occidental Petroleum. 

Några branscher som ofta är diskutabla gällande hållbarhet är bland annat vapen, fossila bränslen, spel och kasino, alkohol, pornografi, tobak, palmolja och djurförsök. I denna fonden inkluderas några bolag i dessa kategorier, bland annat Spel och Kasino i form av Kindred, Alkohol i LVMH och till sist djurförsök från en del läkemedelsbolag. 

Hur man ska tänka gällande hållbarhet och hur man vill placera sina pengar är helt upp till var och en enskild individ, därmed är det dock viktigt att ha koll på vad du investerar i och om det är något du ställer dig bakom.

 

 

Slutsats: AAA

Kavaljers investmentsbolagsfond blir tilldelad högsta betyg, med exeptionellt skicklig förvaltning och exeptionellt bra investeringsfond. Deras förmåga att balansera risk och avkastning gör detta till en riktigt bra fond att investera i.

Om man vill ha en bra, men enkel, portfölj kommer man långt med Kavaljer. Att ha fonden som 60% bas men addera småbolag, teknik eller någon annan branschfond kan vara en god idé för ett framgångsrikt sparande!

 

Vad säger siffrorna?

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Men vi kan tydligt se att fonden överpresterat genomsnittliga utvecklingen för globala fonder över tid.

Grafen visar rullande avkastning under 12 månaders perioder. Även här är fonden bättre än genomsnittet.

Läs Sveriges bästa månadsbrev för fonder !

MyAdvice Nyhetsbrev

Grafen visar rullande volatilitet under 12 månaders perioder. Visar på avvikande rörelser och är relaterat med risken hos fonden. Vi kan tyda att fonden har högre volatilitet än genomsnittliga globala fonder.

Övrig statistik om fonden. Ett tips är att jämföra nyckeltal mot liknande fonder för att skapa en uppfattning kring hur bra fonden presterar.