Notice: Undefined index: capability_type in /var/www/myadvice/public_html/wp-content/plugins/amcharts-charts-and-maps/includes/setup.php on line 16
Metaller - Väst är på efterkälken. - MyAdvice Skip to main content
Alla inläggAnalys

Metaller – Väst är på efterkälken.

By april 3, 2023No Comments

Framtidens råvara

Under lång tid har Kina förvärvat sig fram för att öka sin framtida exponering mot viktiga råvaror.

“Stoltsera med hållbarhet behöver inte vara till fördel.”

Andreas KarlssonMyAdvice

Hela mänsklighetens historia har präglats av nyttjande av metaller i någon omfattning. Det är inte för intet vi har tidsepoker uppkallade efter metaller såsom brons och järnåldern. Den globala omställningen från fossila bränslen till elektrifiering har satt en allt större vikt på nyttjande av metaller, och vi står nu inför en ny metallålder i form av sällsynta jordartsmetaller. 

Sällsynta jordartsmetaller

Sällsynta jordartsmetaller är en grupp av 17 olika kemiska grundämnen där ibland neodymium, praseodymium, dysprosium, terbium, europium, yttrium och gadolinium är sju stycken av de kanske mest viktigaste jordartsmetallerna som används i en rad teknologier såsom elektronik, batterier, solpaneler, vindkraft och medicinsk utrustning. Dessa metaller fungerar bland annat som nyckelkomponenter i tillverkningen av starka permanentmagneter  vilket i sin tur är avgörande för tillverkning av elmotorer och vindkraftsturbiner. 

Läs Sveriges bästa månadsbrev för fonder – gratis!

MyAdvice Nyhetsbrev

Global politik

I dagsläget är Kina den dominerande spelaren på marknaden och redan i början på 90-talet konstaterade Kina att man skulle fokusera på sällsynta jordartsmetaller.

Kina har under flera decennier strategiskt placerat sig som en dominerande faktor i hela värdekedjan av de sällsynta jordartsmetallerna. Man har utöver gruvdrift i egen regi, även köpt in sig flitigt i gruvor i Afrika men även i Sydamerika. Utöver själva brytandet av dessa metaller kontrollerar man även stora delar av förädlingsprocessen av råvarorna till olika produkter. Av den anledningen har västvärlden hamnat riktigt på efterkälken mot Kina.

Både EU och USA har på senare år börjat inse hur beroende man är, och än värre kommer att bli av Kina för att genomföra denna omställningen av den globala ekonomin. 

En stor anledning till att EU har hamnat efter på denna fronten har att göra med miljölagar och trögrörlig byråkrati kring miljötillstånd. Det samma gäller för Sverige, där vi sedan länge vet om att det finns mängder med sällsynta jordartsmetaller i marken här. Men på grund av de negativa miljöeffekterna en gruva bidrar med, har man inte kunnat bryta några metaller på svensk mark.

Man har helt enkelt tyckt att det varit en alltför smutsig bransch och överlåtit det till mindre sofistikerade länder för att själv kunna stoltsera sig som “hållbara”.

Rid på vågen

Både USA och EU känner nu en stress och framförallt en hotbild av att bli beroende av Kina i framtiden, av den anledningen börjar det öppnas allt mer luckor i molntäcket kring gruvdrift inom EU. I Sverige har vi bland annat nyligen upptäckt en otroligt stor mängd sällsynta jordartsmetaller i Kiruna, närmare bestämt det som kallas Per Geijer-malmen. 

Tack vare EU:s och USA:s negativa syn på gruvdrift, har bolagen inom denna sektor haft låga inflöden av kapital från fonder, vilket i sin tur lett till att dessa bolag kommit ner i pris rejält, samtidigt som man tvingats slimma sin verksamhet på grund av låga råvarupriser och bristande kapital anskaffnings möjligheter. 

Detta ger en möjlighet att investera och positionera sig mot elektrifieringen och en hållbar framtid utan att behöva betala hutlöst höga multiplar som råder inom “lösningsbolagen” såsom Tesla eller Dylikt. 

En fond som kan vara intressant att kika på är AUAG Essential Metalls för spännande exponering!