Våra nyckeltal

Vi vill möjliggöra investeringar i värdepapper för alla, genom att göra det så enkelt som möjligt. För att ta fundamentalt bra beslut finns det först några saker att ta i beaktning.

Nedan presenterar och förtydligar vi våra nyckeltal. Dessa representerar investeringen objektivt, konkret och ett bra verktyg för att avgöra om en investering är potentiellt god eller inte.

Performance Forecast

Performance Forecast betyder förväntad snittavkastning och presenteras som ett estimat i procent. Den förväntade avkastningen är det estimerade snittavkastningen över kommande 60 månader. Estimaten bygger på FondlyAnalytics beräkningar och simuleringar.

Risk Rating Current

Risk Rating Current står för rådande risknivån dvs den faktiska risken. FondlyAnalytics beräknar den aktuella risknivån på månadsbasis för en fond eller portfölj av fonder. Den aktuella risknivån översätts genom att indikera ett nummer från 1 till 10, där 1 representerar mycket låg risk och 10 representerar extremt hög risk. Syftet med indikatorn är att öka förståelsen för den potentiella risken i en fond eller portfölj.

Worst Case Forecast

Worst Case Forecast betyder förväntad negativ snittavkastning under stressade förhållanden och presenteras som ett estimat i procent. Den förväntade negativa snittavkastningen är det estimerade snittavkastningen under stressade förhållanden som den enskilda fonden eller portföljen av fonder förväntas uppvisa. Estimaten bygger på FondlyAnalytics beräkningar och simuleringar.

Risk Rating Stressed

Risk Rating Stressed står för den förväntade risknivån under stressade förhållanden. FondlyAnalytics beräknar den potentiella stressade risknivån på månadsbasis för en fond eller portfölj av fonder. Den estimerade stressade risknivån översätts genom att indikera ett nummer från 1 till 10, där 1 representerar mycket låg risk och 10 representerar extremt hög risk. Syftet med indikatorn är att öka förståelsen för den potentiella risken under stressade förhållanden i en fond eller portfölj.