Vilka är vi?

MyAdvice är ett team bestående av sparare, fondförvaltare och analytiker med lång erfarenhet inom finans- och teknikbranschen. Vi har förvaltat, analyserat och skapat investeringslösningar för stora och krävande investmentbanker, hedgefonder och olika professionella institutioner i Europa. Gemensamt för oss är att vi har saknat en oberoende operatör på finansiella marknaden som gör sparande i värdepapper enkelt och erbjuder oberoende analyser. MyAdvice ingår i FinTech-bolaget Fondly AB.

 

Vår målsättning är att göra avtryck i finansvärlden med hjälp av våra gemensamma kunskaper. Detta för att skapa en plats för dig som sparare att känna dig trygg och få kunskapen du behöver. Våra gemensamma värderingar är grundpelaren i företaget och allt vårt arbete genomsyrar ärlighet, transparens och ett hållbart långsiktigt sparande.
Varmt välkomna!