Notice: Undefined index: capability_type in /var/www/myadvice/public_html/wp-content/plugins/amcharts-charts-and-maps/includes/setup.php on line 16
Protean Select - MyAdvice Skip to main content
Alla inläggFondanalys

Protean Select

By mars 14, 2023No Comments

Protean Select - En modern hedgefond.

Protean Select är en aktivt förvaltad specialfond som bland annat förvaltas av twitterprofilen @stckpkr. Fonden investerar främst i den nordiska marknaden med tonvikt mot små och medelstora bolag. Fonden är en så kallad hedgefond, vilket innebär att fonden har möjlighet att både gå lång och kort marknaden och investera i olika typer av finansiella instrument för att skapa avkastning. 

Kan twitterprofilen leverera på sikt?

“@stckpr kommer ha exponering mot mer än bara nyfikna människor på twitter.”

Andreas KarlssonMyAdvice

Om Protean Select

Kort introduktion

Protean Select är en relativt nystartad fond som påbörjade sin resa i maj 2022. Det är en aktivt förvaltad specialfond som över tid kommer ha positiv nettoexponering mot den nordiska aktiemarknaden. Fokus kommer att ligga på en hög exponering mot små och medelstora bolag – men inte på någon särskild sektor. Fonden har möjlighet att gå kort, vilket innebär en negativ exponering mot diverse värdepapper och följer inte något direkt index, men med målet inställt på att generera en god långsiktig avkastning oavsett marknadsklimat med en lägre standardavvikelse än den breda nordiska marknaden. 

Fonden har årlig avgiften på 1.20% samt en prestationsbaserad avgift på 20%.

Förvaltningsstrategin

Förvaltarna beskriver sin investeringsfilosofi genom att söka och identifiera situationer där det finns en slags asymmetri i förhållandet mellan risk och potentiell avkastning. Det vill säga där möjligheten att tjäna pengar är större än risken att förlora pengar. Dessa situationer hittas genom analyser, företagsmöten, och andra typer av externa analyser. 

Missa inte Sveriges bästa månadsbrev för fonder!

MyAdvice Nyhetsbrev

Förvaltarna bakom fonden

Förvaltaren eller förvaltar-duon som driver fonden är Pontus Dackmo (@stckpkr) och Carl Gustafsson och har en gedigen erfarenhet av finansbranschen. 

Pontus Dackmo har 18 års erfarenhet av att arbeta professionellt med nordiska aktier. Han har en kandidatexamen i ekonomi och en kandidatexamen i statsvetenskap från Umeå universitet. Tidigare roller inkluderar Head of Equities på Danske Bank UK, Portföljförvaltare och Healthcare-analytiker på Nordea Asset Management, International Institutional Sales på SEB, ABG och Nordea.

Carl Gustafsson har 18 års erfarenhet av att arbeta professionellt med nordiska aktier. Han har en masterexamen i finans från Handelshögskolan i Göteborg. Senast arbetade han som Portföljförvaltare för en svensk småbolagsfond på över 10 miljarder kronor på Didner & Gerge. Relevant tidigare erfarenhet inkluderar rollen som Små Bolagsanalytiker inom industri, Head of Investor Relations på Hexagon och finansiell journalist.


Egenskaper och USP

Fondbolaget går under namnet ‘Protean’ vilket kommer från grekiska mytologin och syftar till föränderlig och mångsidig – vilket ses som en av dess främsta egenskaper. Man anpassar sin strategi efter marknadssentiment och klimat. 

Fonden fokuserar på avkastning och inte på att samla AUM (Asset under management). 

I praktiken innebär detta att vid en given storlek på AUM, stängs fonden för insättning. Detta tak ligger på 2 miljarder. Detta eftersom man anser att det i sig är en ‘edge’ att vara en liten spelare och låta mindre bolag kunna göra avtryck i avkastningen. I skrivande stund är 775 MSEK i förvaltat kapital, en bit kvar till taket med andra ord…!

Förvaltarna förespråkar skin in the game och påstår sig ha alla sina tillgångar investerade i fonden, vilket också speglar de bolag de vill investera i, där skin in the game bland insiderpersoner är en viktig pusselbit.

Vad är en hedgefond? 

En hedgefond är en typ av investeringsfond med en hög grad av flexibilitet och kan till skillnad från traditionella aktiefonder investera i en bred mängd av tillgångsklasser. Exempelvis aktier, obligationer, råvaror och valutor. En hedgefond behöver inte ta mer risk än en vanlig aktiefond, men som investerare ska man veta att en hedgefond ofta kan använda sig av hävstångsprodukter för att få en ‘leverage’ på sina investeringar och därmed öka sin avkastning.  Protean Select har en belåningsgrad på 60%.

Hedgefonder ofta många olika strategier som tillämpas i förvaltningen för att kan skapa avkastning i olika typer av marknadssentiment. Vanligtvis går dessa strategier ut på lång/kort strategi, arbitragehandel, makrostrategier, och event drivna händelser.

Hållbarhet

Hur ser Protean select hållbarhetsfokus ut? Jo, fonden är klassad som en så kallad artikel 6 ur Europas regler vad gäller förvaltning av hållbara investeringar. Artikel 6 är den lägsta nivån av hållbarhetsklassificering som en fond kan uppnå ur EU:s regelverk. För att klassas som en artikel 6 fond måste fonden tillämpa en process för att bedöma hållbarheten i dess investeringar, men man tvingas inte avstå från icke-hållbara tillgångar.

Fonden kan därmed investera i sektorer och bolag som inte anses hållbara för samhället, men det kan krävas att dessa bolag ska ha en plan för hur man ska förbättra sin hållbarhetsprestanda. Klassificeringen artikel 6 innebär att fonden kan marknadsföra sig som en hållbar fond, men det betyder inte nödvändigtvis att fonden är ett särskilt “hållbart” alternativ.

Fonden har under det senaste året ägt bland annat Snusjätten Swedish Match och Norska oljeproducenten Equinor. Vilket innebär att mindre hållbara alternativa investeringar kan infinna sig i fonden. Detta är något man som investerare bör vara medveten om, och ta ställning till om man är okej med denna hållbarhetsprofil eller inte.

Slutsats

Fonden är relativt ny, vilket gör att vi inte kan bedöma dess prestation ännu. Men vi tycker att fonden är intressant och har man plats för en absolutavkastande fond i sin portfölj är Protean Select en spännande krydda. I dagens ESG-fokuserade marknad kan hållbarhetsaspekter jobba emot denna typ av fond. Men jag tror att en fond som vågar vara lite contrarian på ESG fronten kan hitta fina undervärderade bolag. 

Förvaltarna har redan visat prov på detta genom investeringen i Swedish Match, där man sedermera var med om ett bud på bolaget med en budpremie på över 40%. I dagens marknad har fokus näst intill vänt från att skapa avkastning till fondandelsägare till att enbart se ut att vara perfekt ur en hållbarhets synvinkel. Detta har gjort att många fina bolag som bland annat Swedish Match blivit billiga eftersom inga svenska fonder velat äga den ur hållbarhetssynvinkel. Av den anledningen tycker jag denna typ av fond, med mer fokus på fondandelsägare och avkastning behövs. 

Ser fram emot att följa fondens utveckling!


Missa inte Sveriges bästa månadsbrev för fonder!

MyAdvice Nyhetsbrev