Stabil

Vår stabila sparportfölj passar den individ som eftersträvar aktivt förvaltade aktiefonder med bred exponering med nedjusterad risknivå. Genom att kombinera breda aktiefonder med räntepapper dämpar vi risken i portföljen. Vi förespråkar regelbundna insättningar i portföljen för att minska risken och följa börsen. Nedan dokumenterar vi portföljens innehav, fördelning samt utvecklingen relativt till index.

Return Statistics*

36 Month ROR

48 Month ROR

Avg. Win. Month

Avg. Los. Month

Max Drawdown

Stabil

15.83%

17.10%

1.37%

-1.85%

-11.15%

 

Index

50.79%

46.43%

1.74%

-2.13%

-12.62%

 

*För förklaring, se ”Nyckeltal”.

 

Fondly Analytics*

Fondly Rating: AAA

Risk Rating Current: 3

Risk Rating Stressed: 5

Performance Forecast: 7.09%

Worst Case Forecast: -13.38%

Sharpe Ratio: 1.14

 

Fond:                                                                        Fördelning:


Sensor Sverige Select                                                          20%


Captor Iris Bond A                                                                20%


PriorNilsson Idea                                                                  20%


Atlant Opportunity                                                               20%


PriorNilsson RealInvest A                                                    20%


Samtlig fond- och portföljdata som presenteras kommer från https://fondlyanalytics.se.
Investeringar i värdepapper och fonder innebär alltid en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.Information på denna sida skall inte ses som finansiell rådgivning utan endast som inspiration. MyAdvice ansvarar inte för förlust eller annan form av skada som uppkommer till följd av att mottagaren förlitat sig på innehållet på denna sida eller information från tredje part som refererats till via denna sida.   
För ytterligare information avseende beräkningar eller estimat var god och kontakta FondlyAnalytics.  

 

Missa inte uppdateringarna om fondportföljen!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!