Skip to main content
Alla inläggAnalys

Supercykel för råvaror

By november 28, 2022december 3rd, 2022No Comments

Råvaror som investering.

Supercykler inom råvaror är otroligt sällsynt. Vi har nämligen enbart fått bevittna dessa 4 gånger de senaste 120 åren. Men vad är det som skiljer en supercykel mot en vanlig råvarucykel?

“Energisektorn är eftersatt och kan trigga supercykel.”

Andreas KarlssonMyAdvice

Olja, gas och kol är några av de råvaror som presterat otroligt bra såhär långt under 2022 och det är definitivt de tillgångar där du kunnat tjäna bra med pengar under året. Samtidigt som många andra råvaror börjat vika ner sig allt mer.

Är detta början på en så kallad supercykel eller enbart en råvarucykel likt de vi sett så många gånger förr?

Supercykler inom råvaror är otroligt sällsynt. Vi har nämligen enbart fått bevittna dessa 4 gånger de senaste 120 åren. Men vad är det som skiljer en supercykel mot en vanlig råvarucykel?

Jo,  en vanlig råvarucykel drivs priset på råvarorna av en stark efterfrågan. Producenterna investerar och utökar produktionen tills utbudet överstiger efterfrågan och vi priserna faller sedan tillbaka till ny jämvikt. Gemensamt för råvarornas supercykel är att det är främst råvaror inom industrin som har den mest stabila och långvariga uppgången. Råvaror såsom Silver, Koppar, Stål och såklart energiråvarorna Olja, Gas och Kol. 

I en supercykel å andra sidan, är utbudet eftersatt och klarar inte av att möta efterfrågan på flera år. Detta leder till stadigt ökande råvarupriser under en lång period. Företag behöver tid och kapital för att bygga upp kapacitet nog att borra efter mer olja eller gas exempelvis. 

Vad säger historien?

Historiskt har vi sett fyra supercykler och gemensamt för dem alla är att dem drivits av förändringar i levnadsvillkor. Sent 1800-tal drog den första supercykeln igång och främst drivet av industrialiseringen, men fortsatte i många år för att avslutas efter första världskriget. 

Världskrigen har drivit två supercykler, mycket på grund av den enorma mängden metall och energi som behövs vid produktion av  vapen. Den andra supercykeln varade mellan 1930-1950. 

Under 60 till 80-talet accelererade råvarupriser igen, mycket drivet av oljekrisen på 70-talet och den snabbt växande  medelklassen i västvärlden. Den senaste supercykeln pågick mellan 2001 till och med 2008, och drevs framförallt av kinas intåg i världshandeln. En liberalisering av Kinas ekonomi, ja iallafall litegrann drev på efterfrågan på industrimetaller. 

Något att lägga märke till när det gäller alla dessa supercykler är att dem ofta tar slut på grund av en recession eller en rejäl inbromsning i ekonomin. Tillslut blir de så pass dyrt att efterfrågan inte klarar av att upprätthålla balansen med utbudet, och då kan det gå fort utför!

Källa: Bank Of Canada

Vad talar för en supercykel framåt?

Det som talar för att vi kommer ha fortsatt stigande råvarupriser i sin helhet, i synnerhet hos energisidan, är på grund av hur eftersatt och under investerat det är i sektorn. Fokuset på ESG har intensifierats och klimatsmarta, “gröna”, investeringar har ökat senaste 10 åren. Vilket fått många investerare att helt eller delvist exkluderat investeringar inom sektorn. Detta har gjort det svårt för bolag att utveckla och finansiera sin verksamhet och därmed öka produktionen för framtida efterfrågan. 

Det som däremot inte har skett är att människor konsumerar mindre olja bara för att mindre kapital flödar dit- snarare så har efterfrågan ökat ännu mer. Dessa underinvesteringar gör att utbudet begränsats kraftigt och beroende och inflytande av andra aktörer ökar. Ryssland står för nära 9% av världens oljeförsörjning och tillhör inte de nationerna som konsumerar allra mest olja.

Politiker verkar inte heller vill ta på sig ansvaret, i USA har man börjat använda stora mängder av sin oljereserv för att pressa ner priserna på drivmedel som fått mycket kritik i USA. I år har USA:s Oljereserv minskat med ca -35%.

Vad talar emot?

Det som talar emot en supercykel över lång tid, är det faktum att många råvaror, exempelvis koppar, järnmalm och zink ser ut att ha toppat på höga nivåer redan. Dessutom ser det ut som vi har en vikande konjunktur framför oss med stigande inflation som inte enbart beror på höga råvarupriser. Detta gör att det som kan “förstöra” en potentiell supercykel. Likt tidigare har det att göra med “Demand Destruction” – att efterfrågan viker eftersom konjunkturen viker och kan därmed inte understödja höga råvarupriser.