PPM Tillväxt

Pensionen kan för vissa vara långt borta, för andra är den endast runt hörnet. Oavsett vart man befinner sig i livet finns det alltid goda anledningar att ta vara på sitt pensionssparande. Premiepensionen är en viktig del av det totala pensionssparandet. I regel är detta ett långsiktigt sparande därav rekommenderar vi att skruva upp risken för att krydda din pension!

Fondportföljen

PPM-Tillväxt är en passiv exempelportfölj som består av aktiefonder. Portföljen är fokuserad mot tillväxtmarknader med en långsiktig placeringsfilosofi.
Ett av målen är att uppnå högsta möjliga avkastning med minimalt antal fondbyten. Allt för att göra ditt PPM sparande så enkelt som möjligt.

Vem passar den?

PPM-Tillväxt är en bekväm portfölj med få fondbyten (ca 0-2 byten per år).
Observera att detta bara är en exempelportfölj hur man skulle kunna göra och du är själv alltid ansvarig för dina egna placeringar!

Return Statistics*

36 Month ROR

48 Month ROR

Avg. Win. Month

Avg. Los. Month

Max Drawdown

PPM-Tillväxt

94.24%

90.71%

3.77%

-3.92%

-42.29%

 

Index

92.72%

92.09%

2.78%

-2.82%

-15.64%

 

*För förklaring, se ”Nyckeltal”.

 

Fondly Analytics*

Fondly Rating

Risk Rating Current

Risk Rating Stressed

Performance Forecast

Worst Case Forecast

Sharpe Ratio

 

AAA

4

10

17.94%

-50.74%

1.10

 

Fond:                                                               Fördelning:         PPM-nummer:


Handelsbanken Hälsovård Tema                         20%                       644 005


Öhman Etisk Emerging Markets                            20%                      295 857


PriorNilsson Realinvest                                           20%                      487 108


Skandia TIME Global                                                 20%                     439 471


C Worldwide Sweden Small Cap                            20%                      721 035


Lite matnyttig info..

 

Vad ingår i pensionsystemet?

  • Allmän pension: Inkomstpension, 16% av bruttolönen och Premiepension, 2,5% av bruttolönen. (Gäller alla)

  • Avtals-/Tjänstepension. Flera avtal och delar. (De flesta har det)

  • Privat pensionsförsäkring. (Du väljer själv)

Tillsammans så står vanligtvis de två första punkterna för ca 50-65% av slutlönen dvs den kommande pensionen. Alla tre delarna (punkterna) ovan blir tillsammans din totala pension.

 

 

Följande delar kan du själv påverka:

  • Premiepensionen PPM

  • Delar av Avtals-/Tjänstepensionen

  • Privat pensionsförsäkring

Du kan göra ett aktivt val och placera din premiepension i fonder (aktie och räntefonder). Om du inte gör ett val så placeras din premiepension i Sjunde AP-fondens Premiesparfond.

Ett aktivt val kan sannolikt öka din kommande pension! Från 61 års ålder så är det möjligt att börja ta ut sin premiepension. Man kan då välja på att placera pengarna i traditionell förvaltning (sköts av PPM) eller att fortsätta med fondförvaltning (sköts av dig). Om man då är nöjd med utvecklingen och vill vara säker på pensionsbeloppet skall man alltså välja traditionell förvaltning. Vill man däremot fortsätta att förvalta sin premiepension själv så ligger man kvar i fondförvaltning, pensionbeloppet kommer då att variera varje år.

 

 

 

Samtlig fond- och portföljdata som presenteras kommer från https://fondlyanalytics.se.
Investeringar i värdepapper och fonder innebär alltid en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.Information på denna sida skall inte ses som finansiell rådgivning utan endast som inspiration. MyAdvice ansvarar inte för förlust eller annan form av skada som uppkommer till följd av att mottagaren förlitat sig på innehållet på denna sida eller information från tredje part som refererats till via denna sida.   
För ytterligare information avseende beräkningar eller estimat var god och kontakta FondlyAnalytics.  

 

Missa inte uppdateringar om fondportföljen!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!