PPM-Tillväxt

AAA

Med fokus på aktiefonder som fokuserar på framtidens tillväxt.

Så funkar det

Oavsett vart man befinner sig i livet finns det alltid goda anledningar att ta vara på sitt pensionssparande. Premiepensionen är en viktig del av det totala pensionssparandet. I regel är detta ett långsiktigt sparande därav rekommenderar vi att skruva upp risken för att krydda din pension!

Fondportföljen

PPM-Tillväxt är en exempelportfölj bestående av aktiefonder. Portföljen är koncentrerad och inriktad gentemot tillväxt. Placeringsfilosofin är långsiktig och hållbarhet eftersträvas.
Ett av målen är att uppnå högsta möjliga avkastning med minimalt antal fondbyten. Allt för att göra ditt PPM sparande så enkelt som möjligt.

Vem passar den?

PPM-Tillväxt är en bekväm portfölj med få fondbyten (ca 0-2 byten per år). Portföljen passar sparare som har mer än 5 år kvar till pension. Observera att detta bara är en exempelportfölj hur man skulle kunna göra och du är själv alltid ansvarig för dina egna placeringar!

Innehav och fördelning

Nedan finner du vilka fonder som ingår i portföljen, fördelning, senaste byten samt hur den presterad historiskt.

Handelsbanken Hälsovård Tema: 20%

PPM-nummer: 644005
Fonden placerar globalt i aktier utgivna av företag inom hälsovårdssektorn. Med hälsovårdssektorn avses läkemedel, medicinteknik, bioteknik, service och övriga hälsovårdsrelaterade branscher.

Swedbank Robur Technology A: 20%

PPM-nummer: 283408
Technology A är en aktiefond som placerar globalt i stora och medelstora företag inom IT-sektorn. I sektorn ingår ex. företag verksamma inom mjukvara, datortillverkning, kommunikationsutrustning, halvledare och IT-tjänster. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och aktiv investeringsstrategi.

PriorNilsson Realinvest: 20%

PPM-nummer: 487108
Fonden är inriktad på fastighetsbolag, skogs- och råvarubolag och infrastrukturbolag. Passar dig som vill investera i bolag med en hög andel av reala tillgångar och även diversifiera ditt sparande. Fonden startades 2013 och förvaltas av PO Nilsson.

Skandia TIME Global: 20%

PPM-nummer: 439471
Fonden investerar globalt i företag inom TIME-sektorerna, dvs. telekom, information, media och underhållning (entertainment). Investeringarna sprids på ett flertal bolag och länder, främst i marknadsledande företag.

C Worldwide Sweden Small Cap: 20%

PPM-nummer: 721035
Fondens mål är att skapa långsiktig värdetillväxt genom att investera i små och medelstora svenska bolag utifrån en trendbaserad och fokuserad investeringsfilosofi.

Senaste byten

07/03/22
In: Swedbank Robur Technology A
Ut: Öhman Emerging Markets

Vår vision.

Ett enklare sätt att hitta fondvinnare.

Vi bygger våra portföljer på en fondutvärderingsmodell baserad på avancerad finansiell teori och matematik.

Modellen ger möjlighet att bedöma hur stor sannolikheten är att fonden kommer fortsätta leverera i enlighet med historiken. Vi vet att det kan låta krångligt – det är det också.

Om oss.
Historiken.

Om portföljen.

Avkastning 36 månader: 34.45%

Avkastning sedan start: 1520.66%

Genomsnittlig positiv månad: 3.82%

Genomsnittlig negativ månad: -3.90%

Standardavvikelse: 16.51%

Fördjupning.

Analys.

Fondly Rating: AAA

Risk nuvarande: 6/10

Risk stressad miljö: 10/10

Förväntad avkastning: 16.72%

Sharpe Ratio: 1.02

 

 

Lite matnyttig info..

 

Vad ingår i pensionsystemet?

  • Allmän pension: Inkomstpension, 16% av bruttolönen och Premiepension, 2,5% av bruttolönen. (Gäller alla)

  • Avtals-/Tjänstepension. Flera avtal och delar. (De flesta har det)

  • Privat pensionsförsäkring. (Du väljer själv)

Tillsammans så står vanligtvis de två första punkterna för ca 50-65% av slutlönen dvs den kommande pensionen. Alla tre delarna (punkterna) ovan blir tillsammans din totala pension.

 

 

Följande delar kan du själv påverka:

  • Premiepensionen PPM

  • Delar av Avtals-/Tjänstepensionen

  • Privat pensionsförsäkring

Du kan göra ett aktivt val och placera din premiepension i fonder (aktie och räntefonder). Om du inte gör ett val så placeras din premiepension i Sjunde AP-fondens Premiesparfond.

Ett aktivt val kan sannolikt öka din kommande pension! Från 61 års ålder så är det möjligt att börja ta ut sin premiepension. Man kan då välja på att placera pengarna i traditionell förvaltning (sköts av PPM) eller att fortsätta med fondförvaltning (sköts av dig). Om man då är nöjd med utvecklingen och vill vara säker på pensionsbeloppet skall man alltså välja traditionell förvaltning. Vill man däremot fortsätta att förvalta sin premiepension själv så ligger man kvar i fondförvaltning, pensionbeloppet kommer då att variera varje år.

 

 

Missa inte uppdateringar om fondportföljen!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Samtlig fond- och portföljdata som presenteras kommer från https://fondlyanalytics.se.
Investeringar i värdepapper och fonder innebär alltid en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.Information på denna sida skall inte ses som finansiell rådgivning utan endast som inspiration. MyAdvice ansvarar inte för förlust eller annan form av skada som uppkommer till följd av att mottagaren förlitat sig på innehållet på denna sida eller information från tredje part som refererats till via denna sida.   
För ytterligare information avseende beräkningar eller estimat var god och kontakta FondlyAnalytics.