Skip to main content
Alla inläggAnalys

Välj rätt medicin till portföljen.

By april 21, 2022juni 7th, 2022No Comments

Välj rätt läkemedelsfond.

Hur går man tillväga för att navigera rätt i vad som kan verka vara en snårig och svårgreppad bransch med många ovissa utfall? Douglas Drake tar pulsen på fondutbudet inom läkemedelssektorn och försöker guida dig på vägen till rätt investeringsbeslut.

Läkemedels- och medicinteknikbolag är ofta svåranalyserade och förknippade med förhoppningar och höga risker. Jag är en stor förespråkare av fonder, anser att det är världens bästa produkt och uppskattar när proffsen gör det hårda jobbet åt mig.

Läkemedelsfonder är branschfonder. Det innebär att innehaven följer ett visst tema med snävare inriktning. Genom att inkludera en branschfond i din portfölj får du en krydda och exponering som du annars kanske saknat. Läkemedelsbolag är nämligen i många fall mer än bara förhoppning. De största bolagen har goda kassaflöden och kan agera som krockkuddar i portföljen i skakigare tider. På samma sätt fungerar den här typen av branschfonder. 

Läkemedelsbolag är komplexa och slänger sig med knepig terminologi, mycket forskning och andra faktorer som gör dem svåra att värdera och få grepp om. I många fall kan bolagets framtidsutsikt värderas till sannolikheten att det får ett godkännande om distribution eller fortsatt forskning. I många fall är produkten inte ens är färdig för försäljning. Det är knepigt att göra en sådan värdering och jag förespråkar fonder alla dagar i veckan.

Varför vill man ha exponering mot läkemedel?

Fördelarna är många. Läkemedel är inte en cyklisk sektor utan kunder har köpkraft i alla typer av konjunkturer, oavsett börshumör. Vi skulle kunna jämföra det med dagligvaruhandel som har liknande mönster. Detta beror på att hälsa och välmående prioriteras framför nya skor eller fiberkablar. Vi lever längre och marknaden växer. Det betyder att stora summor pengar allokeras inom branschen.

Genom att inkludera en läkemedelsfond får du, annars svårtillgänglig, exponering mot branschen. Genom att låta en fondförvaltare sköta placeringarna får du ett professionellt team som arbetar dagarna i ända med att förstå bolagen och branschen – självklart mot en avgift. Som tidigare nämnt kan underliggande innehav agera krockkudde när det ”börsbilen” frontalkrockar. Läkemedelsfonder bidrar till ökad diversifiering av portföljen och att risken sprids.

Vilka risker finns med läkemedelsfonder?

Fonderna är smala och branschspecifika och som investerare är det god idé att veta om riskerna som branschen kommer med. Forskningsstadiet för bolag som tar fram nya läkemedel kan vara lång och förenat med höga kostnader (och nyemissioner). Många bolags lönsamhet bygger på patent. Dessa skyddar produktens marginaler och när de löper ut blir produkten mycket prispressad.

Bolagets rykte påverkar börskursen och vad som varumärket förknippas med. Ta Astra Zeneca till exempel. När deras covid-vaccin visade sig kunna orsaka blodproppar gav det bolaget dålig publicitet, trots att vaccinet är en mycket liten del av deras produktutbud. Det är inte ovanligt att tänka på ”Covid” när man hör Astra Zeneca nämnas. 

Hur har fonderna presterat historiskt?

Branschfonder och krockkudde i all ära. Men MyAdvice läsare älskar avkastning. Ett bra jämförelseindex för dessa fonder är MSCI World Health Index. Jämfört med både MSCI World och ACWI har ”läkemedelsindexet” presterat bättre än båda på lång sikt.

Det finns alltså avkastning att hämta. Många läkemedelsfonder har presterat starkt över tid och inlett året med positiv avkastning. Vilket nog skulle vara tacksamt för de flesta mindre investerare som läser det här.

Hur väljer vi bäst fonder?

När vi väljer in en fond måste självklart exponeringen matcha diversifieringen i portföljen, men vi tittar rent krast på underliggande matematiken bakom fonden. Vi jämför exempelvis avkastning per tagen riskenhet vid jämförande av liknande fonder mot varandra. Alltså, hur mycket avkastning skapas relativt till tagen risk. Nyckeltal jag rekommenderar att titta extra noga på är Sharpekvot och Standardavvikelse när du ska jämföra fonder.  

Försök att hitta en förvaltare du tror på och vars arbetssätt du uppskattar. Som nämnt kräver branschen spetskompetens. Därför anser jag det vara en god idé att ta reda på mer om förvaltaren bakom respektive fond. Vad har fonden för track record och har den slagit index historiskt?

Bestäm vad du vill få ut av fonden. Vissa fonder fokuserar på stabila läkemedelsbolag som Astra Zeneca och Johnson & Johnson. Andra kryddar med mer bioteknik. Studera fondfaktabladen noggrant för att identifiera jämförelseindex, risk- och avkastningsprofil 

Handelsbanken Hälsovård Tema är min personliga favorit inom temat, tillsammans med 14 000 andra sparare på Avanza. Under senaste fem åren har fonden har presterat en 117-procentig avkastning och har historisk sharpe på 1.13 och std. Deviation på 13.08 procent. Jämfört med DNB Health Care med respektive 78 procent, 0.80 och 17,90.

Källa: Avanza.