Skip to main content
Alla inläggPrivatekonomi

Varför pratar alla om ett Bear market rally?

By juni 1, 2022juni 3rd, 2022No Comments

Är det nu börsen vänder?

Om du följer nyhetsflödet inom finansmedia, är chansen stor att du stött på termen ”Bear Market rally”. Men vad innebär då detta och varför pratar alla om det? OMXSPI vände kraftigt upp den 27 Maj med hela 4,05%. Vilket för många innebär ett hopp om att en botten i den nedgång vi så långt sett i år äntligen är över, eller är denna uppgång endast ett så kallat ”Bear market rally”? 

Termerna Bull och Bear är vanligt att höra från bland annat analytiker och investerare i aktierelaterade sammanhang. Dessa termer  bygger på föreställningen om att tjuren (Bull) Stångar marknaden underifrån i uppåt riktning och Björnen (Bear) river ner marknaden på två ben.  

Med andra ord talar bull och bear om för oss om marknaden befinner sig i en positiv uppåt trend eller en negativ nedåt trend. Gränsen för vad som brukar kallas för Bull och Bear market går vid 20% från senaste topp eller botten.

Som mest har OMXSPI, Stockholmsbörsen, gått ner hela -27% från senaste topp den 4 Januari och idag per den 30 maj är det sistnämnda indexet ner -18,6%. Detta innebär att vi inte befinner oss i en ”Bear market” för tillfället. 

Källa: TradingView

Vad menas med ett bear market rally? 

Ett bear market rally innebär en kraftig men kortsiktig återhämtning av börsen som helhet samtidigt som marknaden på längre sikt befinner sig i en björnmarknad, det vill säga en negativ trend nedåt. Bear market rally är ett vanligt förekommande fenomen när marknaden haft en negativ utveckling en längre period, och det är inte ovanligt att dessa typer av återhämtningar beror på att stora aktörer som legat kort börsen, köper tillbaka aktier vilket således leder till en kortsiktig uppgång. 

Källa: Behavior Gap

Bear market rally är lömska fenomen eftersom det lurar in många investerare att botten är nådd och att en positiv marknad formas. Detta gör att många börjar köpa på sig mer aktier, för att sedan se hur marknaden återigen faller tillbaka till samma nivåer före rallyt och kanske till och med än längre ner i söder riktning. 

4 viktiga tips gällande Bear market rally: 

  • Bear market rallys är betydande återhämtningar i aktiekurser som kan vara så lite som några dagar till så ”länge” som månader. 
  • Desto djupare björn marknaden är, desto större och längre tenderar ”bear market rallies” att vara. 
  • Det finns inget precist sätt att definiera ett ”Bear market rally”  förrän det är försent, vilket gör dem otroligt svåra att hantera.
  • Desto fler ”Bear market rallys” du hinner vara med i, desto bättre blir du som investerare att förstå dem.

Är det ett bear market rally vi ser just nu?

Givetvis är det praktiskt taget omöjligt att med säkerhet fastställa om vi befinner oss i ett bear market rally eller inte. Men med tanke på att inflationen i April fortfarande låg på höga nivåer, kriget inte verkar vara slut i närtid och att Q1 rapporterna var förhållandevis bra, finns det fog att vara en aning skeptiskt till denna uppgång.

Det vi såg i Q1:orna återspeglade varken inflationen eller kriget särskilt mycket, vilket innebär att Q2 men framför allt Q3 och Q4 kommer att spela en stor roll on huruvida detta är början på en ny uppgång eller inte. Om bolagen lyckas hålla sina vinster höga, och sina marginaler stabila trots inflation, talar det för en positiv höst, medan å andra sidan kan bli en turbulent höst om vi ser att bolagens vinster faller tillbaka. 


//Håll huvudet kallt.
Andreas Karlsson

Du går miste om nyheter i onödan! Läs vårt månadsbrev.

Genom att ange din e-post godkänner du Myadvice integritetspolicy.