Skip to main content
Alla inläggAnalys

VIX, skrämselindex.

By september 29, 2022No Comments

VIX, utnyttja rädslan.

VIX-Index

I skrivande stund har vi ungefär 9 månader av stora rörelser på börsen, hög volatilitet alltså. Vi har gått från gyllene tider till mycket dystra, vilket spär på rädslan för aktiemarknaden. Med den bakgrunden är det passande med en artikel om en VIX, skrämsel-indexet. 

VIX står för Volatility Index och fått sitt smeknamn eftersom det främst mäter förväntningarna på volatiliteten på USA-börsen. Ju högre, desto mer förväntas aktiemarknaden röra sig. I dessa tider av hög oro och stora kursrörelser är alltså indexet högt.

Men vad baseras egentligen VIX på, och hur kan jag som småsparare ta hänsyn till detta?


Läs Sveriges bästa månadsbrev för fonder – gratis!

MyAdvice Nyhetsbrev

Vad baseras VIX på?

Indexet baseras på S&P 500, de 500 största bolagen på den amerikanska marknaden. Viktigt att poängtera är att VIX mäter framåtblickande volatilitet, närmare bestämt den innefattande volatiliteten på S&P 500 under nästkommande 30 dagar. Nästan ännu viktigare att poängtera är att VIX inte är någon spåkula. Man kan inte förutspå framtiden med hjälp av VIX, utan det ska behandlas som ett slags stöd, eller en ytterligare bekräftelse på på förväntningarna på marknaden. 

Trots att VIX baseras på S&P 500, bör det ändå ses som en relevant indikator för den globala marknaden, och inte minst Sverige. Detta på grund av den starka korrelationen mellan utvecklingen på amerikanska börsen och övriga marknader. 

Hur kan jag som småsparare se på VIX?

Ett lågt VIX är ett tecken på stabilitet och vice versa. Det är alltså en negativ korrelation mellan VIX och S&P 500. När aktiemarknaden stiger, går VIX ner, och när SP500 faller, stiger VIX. En demonstration för den negativa korrelationen i bilden nedan. 


Bildkälla: Researchgate

Hur ska man då tolka det? Baserat på de senaste åren,  talar ett VIX värde om 20 för att marknaden förväntar sig en lugnare period, medan en nivå över 30 säger oss att volatiliteten kan förväntas att bli hög.

VIX har som mest nått 96, vilket är ett resultat av finanskrisen 2008. Senaste gången vi var i närheten av den volatilitet som uppvisades under 2008, var under corona-kraschen, där toppade VIX på ca 85. 

Om du då köpt aktier i samtidigt som VIX är nära sin rekordnivå, hade du prickat av den absoluta botten av corona kraschen. Av den anledningen brukar ofta VIX även kunna vara en indikator för när aktiemarknaden toppar respektive bottnar.

I skrivande stund är VIX runt 32 procentpunkter. Detta innefattar då 32% förväntad årlig förändring på S&P 500. 

Läs Sveriges bästa månadsbrev för fonder – gratis!

MyAdvice Nyhetsbrev