Future Wealth

Se din portfölj växa tillsammans med småbolagen. Svenska småbolag har historiskt presterat bättre än börsen – gör det du också.

Portföljen är exponerad mot bolag med vinsttillväxt som överträffar genomsnittet. MyAdvice föreslår lång sparhorisont med mycket tålamod. Portföljen har stora rörelser vilket du måste vara bekväm med.

Portföljen passar dig som sparar långsiktigt, till pensionen eller barn och barnbarn.

Spegla portföljen via din bank – eller så låter du Alwy göra jobbet åt dig.

Investera nu.

Portföljen i korthet.

95.79

Avkastning sedan start.

9

Riskskala.

3

Rekommenderade sparhorisont.

 

Cliens Global Småbolag

En aktivt förvaltad aktiefond som är inriktad mot små- och medelstora bolag på de globala aktiemarknaderna. Fondens placeringar i finansiella instrument utgivna av små- och medelstora företag ska motsvara minst 90 procent av Fondens finansiella instrument.

Cliens Micro Cap

Aktivt förvaltad specialfond som huvudsakligen placerar sina medel i aktier utgivna av Micro Cap-bolag. Avser företag som vid Fondens första investering har ett marknadsvärde som högst motsvarar 0,1 procent av det totala marknadsvärdet för samtliga aktier noterade vid Nasdaq OMX Stockholm (Stockholmsbörsen).

Humle Småbolagsfond

Aktivt förvaltad aktiefond som inriktar sig på placeringar i små och medelstora bolag. Fonden har som övergripande finansiell målsättning att, under iakttagande av tillbörlig försiktighet, åstadkomma högsta möjliga riskjusterade avkastning och värdetillväxt.

Lannebo Teknik Småbolag

Fonden investerar i aktier i små och medelstora börsnoterade teknikbolag. Bolagen ska ha ett högt teknikinnehåll, men kan vara verksamma inom olika branscher. Fonden har globala placeringsmöjligheter och förvaltarna investerar i intressanta bolag oberoende av geografisk hemvist.

Enter Småbolagsfond

Aktivt förvaltad aktiefond som placerar i små och medelstora företag vars aktier handlas på den svenska men även på övrig nordisk aktiemarknad. Placeringar görs främst i företag vars marknadsvärde utgör högst 1,25 procent (1,25%) av den svenska aktiemarknadens totala börsvärde.

Bäst inom sin kategori.

Sammansättningen av portföljen består av de bästa fonderna inom respektive fondkategori. Urvalet är baserat på Alwys fondutbud.

Vår vision.

Ett enklare sätt att hitta fondvinnare.

Vi bygger våra portföljer på en fondutvärderingsmodell baserad på avancerad finansiell teori och matematik.

Modellen ger möjlighet att bedöma hur stor sannolikheten är att fonden kommer fortsätta leverera i enlighet med historiken. Vi vet att det kan låta krångligt – det är det också.

Om oss.
Historiken.

Om portföljen.

Avkastning 36 månader: 35.78%

Avkastning sedan start: 95.79%

Genomsnittlig positiv månad: 5.02%

Genomsnittlig negativ månad: -6.24%

Standardavvikelse: 21.62%

Fördjupning.

Analys.

Fondly Rating: AA

Risk nuvarande: 9/10

Risk stressad miljö: 9/10

Förväntad avkastning: 18.98%

Sharpe Ratio: 0.88