Offensiv

AAA

En fondportföljen med aktivt förvaltade aktiefonder, selektiv exponering och hög risk.

Så funkar det

Fondportföljen

Vår offensiva sparportfölj passar den individ är villig att ta hög risk och sparar långsiktigt. Portföljen exponeras mot aktiemarknaden genom aktivt förvaltade aktiefonder med selektiv exponering. Speglar man portföljen bör man vara bekväm med stora svängningar, men har som målsättning att överprestera index över tid.

Vem passar den?

Offensiv är en portfölj med kontinuerliga fondbyten (ca 3-6 byten per år). Portföljen passar sparare med sparhorisont över 5 år. Observera att detta bara är en exempelportfölj hur man skulle kunna göra och du är själv alltid ansvarig för dina egna placeringar!

Innehav och fördelning

Nedan finner du vilka fonder som ingår i portföljen, fördelning, senaste byten samt hur den presterad historiskt.

 

TIN Ny Teknik: 20%

Fonden är en aktiefond med inriktning mot nordiska bolag vars produkter och/eller tjänster karaktäriseras av högt teknikinnehåll och bolag vars verksamhet kännetecknas av en hög grad av forskning och utveckling för egen eller annans räkning.

Skandia Time Global: 20%

Skandia Time Global är en aktiefond. Fonden investerar globalt i företag inom TIME-sektorerna telekom, information, media och underhållning (entertainment). Investeringarna fördelas över olika länder, främst i marknadsledande företag.

Kavaljer Investmentsbolagsfond: 20%

Kavaljer Investmentbolagsfond är en indexoberoende aktiefond som investerar långsiktigt i 20-35 investmentbolag, konglomerat och ”serieförvärvare”. Fonden kan investera i hela världen. Investmentbolag är bolag som investerar i andra bolag. Dessa bolag kan vara både noterade och onoterade. Konglomerat är bolag som oftast till 100% äger andra onoterade bolag i olika branscher. ”Serieförvärvare” är bolag som i hög takt kontinuerligt förvärvar andra bolag.

Handelsbanken Hälsovård Tema: 20%

Fonden placerar i aktier utgivna av företag inom hälsovårdssektorn. Med hälsovårdssektorn avses läkemedel, medicinteknik, bioteknik, service och övriga hälsovårdsrelaterade branscher, exempelvis hälsovårdsrelaterad it, estetik eller förebyggande vård.

Lancelot Avalon: 20%

Lancelot Avalon är en aktivt förvaltad Sverigefond. Fonden är koncentrerad och investerar normalt inte i fler än 20 bolag, främst i Sverige men med viss möjlighet till nordisk- och internationell diversifiering. Fonden investerar i både stora och små bolag.

Senaste byten

07/03/22
In: Handelsbanken Hälsovård Tema
Ut: PriorNilsson Realinvest

 

Vår vision.

Ett enklare sätt att hitta fondvinnare.

Vi bygger våra portföljer på en fondutvärderingsmodell baserad på avancerad finansiell teori och matematik.

Modellen ger möjlighet att bedöma hur stor sannolikheten är att fonden kommer fortsätta leverera i enlighet med historiken. Vi vet att det kan låta krångligt – det är det också.

Om oss.
Historiken.

Om portföljen.

Avkastning 36 månader: 45.01%

Avkastning sedan start: 456.43%

Genomsnittlig positiv månad: 3.73%

Genomsnittlig negativ månad: -3.67%

Standardavvikelse: 15.35%

Fördjupning.

Analys.

Fondly Rating: AAA

Risk nuvarande: 5/10

Risk stressad miljö: 9/10

Förväntad avkastning: 18.14%

Sharpe Ratio: 1.19

 

 

 

Missa inte uppdateringarna om fondportföljen!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

 

Samtlig fond- och portföljdata som presenteras kommer från https://fondlyanalytics.se.
Investeringar i värdepapper och fonder innebär alltid en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.Information på denna sida skall inte ses som finansiell rådgivning utan endast som inspiration. MyAdvice ansvarar inte för förlust eller annan form av skada som uppkommer till följd av att mottagaren förlitat sig på innehållet på denna sida eller information från tredje part som refererats till via denna sida.   
För ytterligare information avseende beräkningar eller estimat var god och kontakta FondlyAnalytics.