Skip to main content
Alla inläggAnalys

Capitalism Distribution

Capitalism Distribution

Att sälja sina vinnare har påvisats vara en dålig strategi, trots det så gör småsparare samma misstag om och om igen.

“Våga vara den som säljer förlorarna. ”

Andreas KarlssonMyAdvice

Ett av de vanligaste misstagen bland nya investerare handlar om att sälja sina vinnare för fort, samtidigt som man fortsätter att göda sina förlorare. Detta ger en alldeles förvrängd fördelning mellan de bästa och sämsta bolagen i en aktieportfölj. Samtidigt som vi tenderar att göra detta misstag, finns det rent statistiskt av färre vinnare och fler förlorare på börsen, vilket gör det än viktigare att hålla sig till sina vinnare. Detta innebär att ett mindre antal bolag ofta står oproportionerligt för den totala avkastningen på börsen.

Capitalism Distribution

Detta fenomen är vad man brukar kalla Capitalism Distribution, vilket beskriver hur aktiers livstids avkastningar inte är normalfördelad.  Enligt en studie från Black Star Funds som studerade amerikanska aktier mellan 1983-2007 kunde man se att 39% av aktierna har en negativ livstidsavkastning. 64% av aktierna utvecklades sämre än index. Detta innebär att en minoritet av aktierna stod för en markant överavkastning. Detta innebär att om du inte lyckas pricka av något av de bolag som överpresterar marknaden, kommer du inte att åtnjuta ränta på ränta effekten i någon hög utsträckning. Bilden nedan visar resultaten från studien i ett stapeldiagram.

Läs Sveriges bästa månadsbrev för fonder – gratis!

MyAdvice Nyhetsbrev

Staplarna lär oss en viktig läxa

Detta innebär att den som vill generera betydande avkastning måste hitta vinnare, och sedan våga sitta kvar på dessa vinnare över en lång tid. Detta talar för att det är viktigt att din portfölj inte blir alltför snäv, och gärna får vara lite bred i det totala urvalet. Detta innebär också att man inte får skala av i dina vinnare allt för mycket enbart för att dessa bolag börjar ta allt för stor vikt av portföljen. Bolag som vuxit sig stora av en anledning förtjänar också större plats i en portfölj, samtidigt som bra bolag ofta tenderar att fortsätta vara bra bolag.

Denna statistik poängterar vikten av att låta grunden av din portfölj vara fonder. Detta eftersom alternativkostnaden att missa dessa vinnare och enbart sitta på förlorarna är så hög. Du kan göra dig själv en stor tjänst att investera utifrån skydda din nedsida innan du fokuserar på den potentiella uppsidan, detta gör att du löper en otroligt mycket mindre risk att råkas ut för permanent kapitalförstöring.