Notice: Undefined index: capability_type in /var/www/myadvice/public_html/wp-content/plugins/amcharts-charts-and-maps/includes/setup.php on line 16
Rätt tillgångslag i rätt cykel - MyAdvice Skip to main content
Alla inläggAnalys

Rätt tillgångslag i rätt cykel

By april 23, 2023No Comments

Marknadens cykler

Ingen analytiker erhåller en spåkula, men historien återupprepar sig.

“Tillväxt är en av de viktigaste faktorerna som driver aktiemarknaden. ”

Andreas KarlssonMyAdvice

Aktiemarknaden är en komplex ekonomisk enhet som påverkas av en rad olika faktorer. Två av de viktigaste faktorerna som driver aktiemarknaden är tillväxt och inflation. Vi kommer nu att undersöka hur tillväxt och inflation påverkar aktiemarknaden och hur marknaden rör sig i en ekonomisk cykel som repeterar sig om och om igen.

Tillväxt är motorn

Tillväxt är en av de viktigaste faktorerna som driver aktiemarknaden. När ekonomin växer och företag ökar sin produktion och sina intäkter, förväntas även aktiemarknaden att växa. Detta beror på att investerare förväntar sig att företagets resultat kommer att förbättras, vilket i sin tur driver företagets aktievärde.

Det finns flera sätt som investerare kan mäta tillväxt inom ekonomi. Ett vanligt sätt är att titta på BNP-tillväxten, som mäter den totala produktionen av varor och tjänster inom ekonomi. När BNP-tillväxten är hög, är det vanligtvis en god indikation på att ekonomin är på uppgång och att företag förväntas växa och utvecklas.

Inflation är en annan faktor som påverkar aktiemarknaden. Inflationen uppstår när priserna på varor och tjänster stiger över tid. Detta kan påverka företagens kostnader och därmed påverka deras vinster. Företag kan behöva höja sina priser för att täcka sina ökade kostnader, vilket kan leda till en minskning av efterfrågan på deras produkter och tjänster och leder till sämre resultat vilket påverkar aktiemarknaden negativt. 

Man brukar säga att marknaden drivs av förändringar, vilket man i finansmedia kan nämna som ‘’andraderivatan’’ av tillväxten och inflationen är det som styr marknaden. Det vill säga att det inte nödvändigtvis inte är tillväxten eller inflationen i absoluta tal som spelar roll, utan snarare förväntningarna och förändringar som avgör vilket håll marknaden går.

Läs Sveriges bästa månadsbrev för fonder – gratis!

MyAdvice Nyhetsbrev

Man kan beskriva förändringarna av tillväxt och inflation i fyra olika faser som alltid upprepar sig. 

Källa: IG.com

Reflation – Fas 1

Den ekonomiska tillväxten sjunker samtidigt som inflationen sjunker. Detta stadiet visar att marknaden krymper ihop, till följd av sjunkande inflation och avtagande tillväxt. I denna marknadsfas gynnas:

 • Defensiva Aktier
 • Dollarn
 • Guld
 • Obligationer

Återhämtning – Fas 2

Tillväxten börjar ta fart igen uppåt och inflationen fortsätter att sjunka. Detta tänder igång ekonomin och början på en ny högkonjunktur stundas. En intressant punkt gällande denna cykel visar ofta att aktiemarknadens botten sammanfaller med när tillväxten bottnar och INTE när inflationen toppat, detta har skett historiskt vid många tidigare större bottnar och så kan även vara fallet nu. I denna marknadsfas gynnas:

 • Aktier Cykliska
 • Tech
 • Tillväxt

Överhettning – Fas 3

I denna fas går ekonomin på högvarv, tillväxten fortsätter gå åt rätt håll och inflationen har börjat krypa upp igen som kvitto på den starka konjunkturen. I denna fas gynnas: 

 • Aktier
 • Krypto
 • Råvaror 
 • Tillväxtmarknader

Nedgång – Fas 4

Nu avtar tillväxten och inflationen fortsätter att stiga. Man brukar säga att alla ekonomiska cykler avslutas med hög inflation, och det är precis vad vi såg under 2022, stigande inflation med försämring av tillväxtdata. I denna marknadsfas gynnas:

 • Defensiva Aktier
 • Energi
 • Olja
 • Basmetaller och material

 

Vart är vi nu?

Det svåra med denna cykelanalys är att skapa en god uppfattning om vart man befinner sig i cykeln. Under 2022 var stora delar av året en Fas 4 marknad. Vi såg även då hur defensiva aktier såsom hälsovård och livsmedelsbolag gick bra, samtidigt som oljebolagen rusade med övriga energibolag. Det vi stundar nu är dock desto mer oklart. Inflationen ser ut att ha toppat, men tillväxten pekar fortsatt nedåt. Det finns en stor risk att vi stundar en Fas 1 vilket innebär att defensiva aktier fortsätter tugga på uppåt, samtidigt som guld, dollar och obligationer går bra framåt.