Skip to main content
Alla inläggFondanalys

Fondanalys: Spiltan aktiefond investmentbolag

By augusti 19, 2022augusti 31st, 2022No Comments

Fondanalys: Spiltan aktiefond investmentbolag.

Betyg: AAA

Introduktion till fonden:

Spiltan aktiefond investmentbolag investerar i bolag som äger och driver flera bolag. Spiltan beskriver fonden som en specialfond och innehåller stort antal investmentbolag. Fonden investerar i färre bolag än en traditionell aktiefond vilket gör fondkonceptet unikt. Genom aktivt urval av specifika bolag som sedan ägs under lång period blir förvaltningsstilen passiv, vilket bidrar till den mycket låga fondavgiften.

Fondens investeringsstrategi ger investeraren bred exponering mot Stockholmbörsen och Sveriges aktiemarknad. 

Varför Spiltan aktiefond investmentbolag?

Skulle din portfölj representera ett fotbollslag är denna fond hela backlinjen. En trygg lagspelare vi kan lita på, som samtidigt levererar hög avkastning och exceptionell riskkontroll.

Fonden första aktiva månad var december 2011. Sedan dess har fonden blivit prisbelönt, uppskattad och är nu en grundpelare hundratusentals portföljer. Med goda anledningar, under perioden har fonden genererat över 500% till sina andelsägare.

Syftet med fonden är att leverera ett billigare alternativ till indexfonder som ändå slår börsen. Den öppnar upp möjligheten att spara i en indexliknande fond, ge exponering mot aktiemarknaden och samtidigt ha alla verktyg att slå index.

Fonder med hög exponering mot investmentbolag hör hemma i de flesta portföljer. Det ger en stabil grund som samtidigt har mycket goda möjligheter att ge hög avkastning med utmärkt riskkontroll.

Vad är investmentbolag?

Ett investmentbolag investerar och äger andra bolag. Det innebär att om man investerar i ett investmentbolag får man automatisk spridning mot bolagets egna innehav. Ibland kan det vara svårt att urskilja en fond mot ett investmentbolag. När du köper aktier i ett investmentbolag blir du delägare i bolaget, medan en fond i stället placerar dina pengar i underliggande innehav.

Då fonden har hög exponering mot investmentbolag får den automatiskt hög spridning mot deras innehav. Kan uppfattas som krångligt men i helhet innebär det att fonden investerar i bolag, som i sin tur investerar i andra bolag.

Investmentbolag köper ofta andra bolag för att vara långsiktiga ägare med högt inflytande för att öka värdet på bolaget. I praktiken innebär detta att Spiltan aktiefond investmentbolag plockar frukten av investmentbolagens hårda arbete.

Fondens investeringsstrategi ger investeraren bred exponering mot Stockholmbörsen och Sveriges aktiemarknad. 

Förvaltaren bakom fonden.

Erik Brändström är förvaltaren bakom Spiltan Aktiefond Investmentbolag. Erik har varit med och byggt upp fondbolaget Spiltan sedan 2002 och tillträdde som VD för bolaget 2006 till 2021. 

Erfarenheten från aktiemarknaden är imponerande och känns kvalificerad att vara bakom styrspakarna för fonden. Erik erhåller civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och arbetat med aktier på heltid sedan 1989.

"Det viktigaste vid framgångsrik aktieförvaltning är att undvika börsförlorarna. Det är över tiden viktigare än att hitta vinnarna. Därför undviker jag bolag vars namn börjar på bio och slutar på tech, oil och exploration."

Erik Brändström

Spiltan fonder

Hållbarhetsbetyg.

Hållbarhet och långsiktighet går hand i hand, vilket faller i linje med Spiltans vision för fonderna. Fondbolag som placerar enorma summor pengar har ett stort ansvar för att bidra till hållbarhet.

Vår bedömning av hållbarhet utgår MSCI ESG rating. MSCI är världens främsta och ett av de mest respekterade datainsamlings, analys och forskningsbolag med över 50 års erfarenhet. ESG innefattar miljö, social och bolagsstyrning och reglerar hållbarheten inom varje område.

MSCI ESG betyg för Spiltan Aktiefond investmentbolag är 6/7, vilket är imponerande. Fonden tar högt socialt ansvar där de premierar diversifiering hos ledningsgrupper hos bolag de investerar i.

Bolagen har lågt koldioxidutsläpp per $m sales , 15.5 ton, vilket anses mycket lågt enligt branschstandard.

Risker.

Investeringar i fonder innebär alltid en risk. Men beroende på vilken exponering fonden har så varierar även risken. Denna fond är i regel en trygg investering på sikt och bör vara en stabil pelare i din portfölj. Men vi ser, trots det, vissa risker med fonden.

Fondens 3 största innehav utgörs av Investor (27%), Industrivärden (17%) samt Lundbergföretagen (8%). Med så hög exponering mot få bolag innebär att det tillkommer en bolagsrisk. Detta är historiskt bra och trygga investeringar, men man bör vara medveten om risken med en mindre diversifierad portfölj.

 

Slutsats: AAA

Fonden är av mycket hög kvalitet och ger en bred exponering mot svenska aktiemarknaden. Fonden har historiskt varit en god investering och vi ser ingen anledning till att den kommer tappa kvalitet över tid.

Vad säger siffrorna?

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Men vi kan tydligt se att fonden överpresterat genomsnittliga utvecklingen för Sverigefonder över tid.

Grafen visar rullande avkastning under 12 månaders perioder. Även här är fonden bättre än genomsnittet.

Grafen visar rullande volatilitet under 12 månaders perioder.  Visar på avvikande rörelser och är ibland synonymt med risken hos fonden. Vi kan tyda att fonden har bättre riskkontroll än sitt genomsnitt.

Övrig statistik om fonden. Ett bra sätt är att jämföra nyckeltalen mot liknande fonder för att skapa en uppfattning av kvalitén hos fonden.

 

Årlig avkastning.