Skip to main content
Alla inläggAnalys

Har Turkiet mer att ge?

By januari 25, 2023No Comments

Har Turkiet mer att ge?

2022 var ett miserabelt börsår för de flesta. Men det fanns en fondkategori som blev en väldig uppstickare, nämligen Turkiet.

“Kategorin presterade över 150% till sina andelsägare!”

Andreas KarlssonMyAdvice

Vi alla vet att några av de bäst presterande branscherna 2022 är nära kopplad till antingen energisektorn i form av olja och gas eller annan typ av råvaruexponering. Men sett till fondkategorier fanns det en uppstickare som helt klart överpresterade under 2022, nämligen fonder vars inriktning var Turkiet! Kategorin presterade över 150% till sina andelsägare – inte helt fel!

Men hur skapades denna exceptionella överavkastning under ett år som annars präglat av bred nedgång? Och kommer det fortsätta i detta tempo framåt eller börjar vi se en ‘Mean Reversion’  utspela sig i närtid?

Svag Lira gynnar export

Vi i Sverige upplever problematik med en inflation över 8-9%. Men i november toppade konsumentpriserna i Turkiet på 84.4%. Den inhemska valutan ‘Liran’ tillhörde de absolut sämst presterande valutorna i världen, som tappade 36% mot USD under 2022. 

Trots det kunde Istanbulbörsen hitta en enorm styrka och BIST 30 INDEX, 30 största publika bolag i Turkiet,  stängde nästan 200% högre i slutet av 2022. På grund av den fallande valutan har det boostat många exportbolag som själva har kostnader i lokala valutan lira medan försäljning sker i dollar

Rent makroekonomiskt skiljer sig landet mycket mot delar i norra delar Europa. Turkiet har en styrränta på hela 13% vilket kan låta som hissnande. Lägg därtill en inflationstakt på 64% på årsbasis så har landet likt Sverige fortfarande negativa realräntor. Inflationen spås dock att sjunka under 2023 samtidigt som BNP-tillväxten beräknas hamna på 3%. 

Det är inte heller någon slump att trots hyperinflation i landet så har aktiemarknaden rusat enormt. En avsaknad av alternativa skydd mot inflationen gör att befolkningen i landet sökt sig till aktiemarknaden för att skydda besparingar. 

Trots den enorma uppgången handlas inte Istanbulbörsen till några dyra multiplar, snarare tvärtom. Baserat på framtida förväntningar om vinster så är snitt p/e låga 4.6. I kombination med låga multiplar och en tro om fortsatt hög inflation börjar fler utländska investerare leta sig in på den turkiska marknaden i hopp om att kunna rida på den starka trenden. 

Läs Sveriges bästa månadsbrev för fonder – gratis!

MyAdvice Nyhetsbrev

Är det för sent att köpa Turkietfonder?

What comes up, must come down. Turkietfonder ska ses som en högriskinvestering. Landet är i fortsatt ekonomisk kris med hyperinflation och valutakollaps. Det talar för att Turkiet inte är något långsiktigt case!

Man ska känna sig bekväm med att förlora större delen av sitt kapital för att investera i denna fondkategori eftersom den bär många risker. Att låta en Turkietfond vara någon procentandel av portföljens totala värde behöver inte vara en dum ide om du verkligen känner att du vill rida med på trenden. Men kom ihåg att caset bygger i stora drag på fortsatt hög inflation i landet

Värt att nämna att historiskt har inte tillväxtmarknader överpresterat svenska småbolag!

Några fonder för risktagaren:
HSBC GIF Turkey Equity AC
BNP Paribas Turkey Equity Classic R
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF