Notice: Undefined index: capability_type in /var/www/myadvice/public_html/wp-content/plugins/amcharts-charts-and-maps/includes/setup.php on line 16
Lyxa till det i tuffa tider. - MyAdvice Skip to main content
Alla inläggPrivatekonomi

Lyxa till det i tuffa tider.

By september 20, 2022No Comments

Lyxa dig bort från inflationen.

Fonder som investerar i lyx har slagit börsen hittills i år. Lyxvaror är inte lika känsliga mot inflationen som man kan tro.

Inflationen kom in på 9%  för augusti, vilket var en ökning om 1.0% procentenheter jämfört med juli månad. Detta innebär att inflationen är i fortsatt stigande trend och inte toppat ännu. Det man ofta hör idag vad gäller att skydda sig mot inflation, det är att äga bolag med hög ”pricing power”.

Pricing Power innebär att bolag som kan höja priset på sin tjänst eller vara i linje med inflationen, utan att tappa kunder. Dessa bolag kommer sannolikt klara sig bra trots hög inflation. Men vilka bolag kan höja priser utan att tappa kunder? Jo lyxbolag. 

Missa inte vårt månadsbrev för fonder  och sparande.

MyAdvice Nyhetsbrev

I takt med att det globala välståndet ökar och fler människor lyfter sig ur fattigdom, ökar efterfrågan på lyxvaror. Bolag inriktade mot lyx, har ofta god lönsamhet med höga marginaler. Lägg därtill starka varumärke med god igenkänningsfaktor, vilket ofta är en röd tråd för framgångsrika bolag på börsen. 

Kina tar täten.

Den kinesiska medelklassen väntas att öka med 200 miljoner människor fram till 2025. Det är juist i Kina där lyxbolag växer som allra snabbast. I Kina är man nämligen mer benägen att köpa en väska för 10 000 kr jämfört med vad vi européer är. Faktum är att medelklassen lägger i snitt cirka 15 000 kr på lyx per år i Kina, jämfört med blygsamma 2000 kr per genomsnittlig europée. 

Har man råd med en fin bil, klagar man kanske inte på bränslepriset?

Lyxbolag har generellt sett otroligt höga inträdesbarriärer. Detta innebär att nya bolag har otroligt svårt att etablera sig och konkurrera med bolag inom lyx. Då det inte går att konkurrera med varken pris, eller med teknisk utveckling i de flesta fallen.

Det stora värdet i de flesta bolag inom lyx, sitter i varumärket. Varumärkena är inte sällan grundade i Italien eller Frankrike där verksamheten har en historia som går tillbaka flera decennier och i vissa fall till även århundraden. Kombinera den anrika historien, med ett varumärke alla vi bli förknippad med så finns det god avkastningspotential.

I takt med att det globala välståndet ökar och fler människor lyfter sig ur fattigdom, ökar efterfrågan på lyxvaror. Bolag inriktade mot lyx, har ofta god lönsamhet med höga marginaler. Lägg därtill starka varumärke med god igenkänningsfaktor, vilket ofta är en röd tråd för framgångsrika bolag på börsen. 

Vilka fonder investerar i lyx?

Det enklaste sättet att exponera sig mot lyxbolag är antingen att köpa en branschfond riktad specifikt mot lyx, direkt köpa aktierna eller produkterna. Vi upplever stor nytta i att köpa fonder där förvaltare hittar de lyxbolag med högst uppsida.

Exempel på fonder riktade mot lyx:

  • Lucy Global Fund
  • CS (lux) Global Prestige Equity B USD
  • Pacific Extraordinary Brands A
  • Pictet-Premium Brands R EUR

 


Läs Sveriges bästa månadsbrev för fonder – gratis!

MyAdvice Nyhetsbrev