Skip to main content
Alla inläggAnalys

Petro Yuan, är det framtiden?

By april 11, 2023No Comments

Dollarn hålls gisslan

I tuffa tider har folk dragits till dollarn, men kommer det fortsätta?

“Dollarns grepp kan stöta på utmaningar...”

Andreas KarlssonMyAdvice

Den rådande världsordningen består av en amerikansk hegemoni som uppstod efter att USA avslutat andra världskriget med att släppa två atombomber över Japan samt subventionerat uppbyggandet av Europa. Dollarn har sedan dess varit världsvalutan vi alla har förlitat oss på som den säkraste valutan att hålla, samt den valutan vi prissätter olja i. Därav namnet “Petrodollarn”. Men efter att USA alltjämt använt denna valuta till sin fördel rent geopolitiskt, har flera nationer fått nog, och nyligen har man börjat prata om ett skifte från dollar till fördel för något man kallar “Petro Yuan”.


Vad är Petro Yuan, och vad talar för det?

För att förstå vad petro yuan är, är det nog desto viktigare att förstå vad petrodollarn är för något. Petrodollarn är ett begrepp som blev vanligt under 1970-talets oljekris, där oljeexporterande nationer genererade bytesbalansöverskott för att man sålde olja till så höga priser. Oljan säljs i dollar, eftersom den amerikanska dollarn var och fortfarande är den mest använda valutan och ett allmänt bytesmedel i global handel. 

Denna typ av starka ställning av valuta som amerikanerna har anskaffat sig, gör att de kan styra och utöva makt på den globala handelsmarknaden genom att begränsa tillgången till dollar till de nationer som inte uppfyller de krav man ställer… 

I ett försök att konkurrera med amerikanernas dominanta ställning på valutamarknaden, skapade Kina Petro Yuanen, som var avsedd för oljehandel. Ryssland var motparten i överenskommelsen att genomföra oljetransaktioner i den kinesiska valutan. 

Senast i december 2022, poängterade Kinas president Xi Jinping att Gulfstaterna bör använda sig av Petro Yuanen som plattform för ett fortsatt gott handelssamarbete mellan länderna. Kina är världens största oljeimportör, vilket är en alldeles logisk flytt för deras räkning. Att minska sitt beroende av dollarn innebär en minskad risk för amerikansk världspolitik vilket historiskt inneburit sanktioner.

Läs Sveriges bästa månadsbrev för fonder – gratis!

MyAdvice Nyhetsbrev

Vad talar emot Petro Yuan?

Det råder inget tvivel om att Kina driver en Petro Yuan kampanj och försöker få Gulfstaterna men också BRICS (Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika) att i allt större grad använda sig av Yuanen istället för dollar. 

En sådan stor förändring av världsvaluta sker inte utan komplikationer. För Oljeexporterande länder som exempelvis Saudiarabien finns det en hel del skepticism. Detta eftersom man sätter sig i knät i Kina, en stat som alltid kommer favorisera kinesiska företagande. Utöver det, är den kinesiska valutan inte helt konvertibel, vilket innebär att det finns begränsningar i att konvertera Yuanen mot andra valutor, vilket beror på att myndigheterna begränsar dess frihet att handlas och konverteras.

Ytterligare negativ synpunkt på Yuan som valuta är dess avsaknad av prissättning på en öppen marknad. Det vill säga utbudet och efterfrågan på yuanen är inte det som styr priset på yuan. Utan det finns flertalet incidenter där Kinesiska staten manipulerat valutakursen till sin fördel. Detta gör att OPEC, som till stor omfattning styr priset på olja genom utbudet på olja, tappar en ‘trogen’ sparringpartner om man ger upp dollarn till fördel för yuanen som prissättningsmedel. Något som kan stå dem dyrt i längden, i och med den bristande insyn i den Kinesiska statsapparaten. 

Kina växer alltjämt år för år, och vill ta en större del av den globala makten. Detta kanske är början på en lång övergång från dollar till yuan, men med tanke på de dåliga egenskaper som Yuanen visat sig prov på idag, ser jag det som en osannolik saga att Yuan kommer bli den nya världsvalutan. Amerikansk dollar är fortsatt stark och kommer troligen att fortsätta vara den absolut minst riskfyllda valutan att vara exponerad mot på global basis.