Skip to main content
Alla inläggPrivatekonomi

Så påverkar räntan börsen.

By maj 9, 2022juni 7th, 2022No Comments

Räntan kan orsaka multipelkontraktion.

Rapportperioden för Q1 2022 har lidit mot sitt slut och överlag har bolagen presterat bra. Vi kan konstatera att många företag upplever fortsatt stark efterfrågan på sina produkter men vittnar om störningar i leveranskedjan och negativa effekter av kriget i Ukraina.

Aktiemarknaderna uppvisar tydligt oro gällande både höga inflationssiffror, höga räntor och långsiktiga konsekvenser av Rysslands agerande. Av den anledningen har vi sett Stockholmsbörsens genomsnittliga utveckling (SIXGX) sjunka -23.77% i år och generellt minskad riskaptit av olika aktörer. Börsen speglar ofta våra förväntningar som minst sagt är pessimistiskt.

Hur påverkar räntan börsen?

 

Räntan har ökat vilket resulterar i direkta konsekvenser för aktiemarknaden. Kortfattat innebär en högre ränta att det blir dyrare för företag att finansiera sina verksamheter, samtidigt som konsumenter med lån kommer ha mindre pengar över till konsumtion av varor och tjänster. Det säger sig själv att minskad konsumtion således också leder till lägre bolagsvinster vilket inte sällan syns i företagens aktiekurser. 

Utöver lägre vinster och mindre konsumtion påverkar även räntan den generella värderingen på marknaden. När man talar om räntan ur ett generellt perspektiv, syftar man ofta på den amerikanska tio års räntan, vilket är den ränta du får om du lånar ut pengar till amerikanska staten på tio års duration. Det som är intressant med ”tioåringen´´ som den ofta kallas, är att den många gånger används som ett mått på den riskfria räntan. Det vill säga den ränta som man kan erhålla utan att ta någon risk under den angivna perioden. När “tioåringen” ökar, minskar vår riskaptit.

Eftersom investeringar i tillgångar ofta är förenade med risk, bör man alltid ställa den i relation till den riskfria räntan. Nämligen är det värt risken att göra en investering och eventuellt få en högre avkastning, än att investera i den den riskfria räntan?

Desto högre ränta vi har, desto mindre risk är vi villiga att ta på aktiemarknaden, därav sjunker värderingarna på aktiemarknaden när räntan går upp. En grov tumregel är att om räntan stiger 1%, innebär det 10-20% lägre aktiekurser.

Börsutvecklingens korrelation med 10-åringen.

Vilken värdering ska börsen ha?

Historiska P/E-talet på Stockholmsbörsen har legat mellan 14-16 gånger årsvinsten de senaste 100 åren. Under 2021 värderades Stockholmsbörsen, eller rättare sagt OMXS30, till drygt 25 gånger årsvinsten och prognostiseras till 21 gånger årsvinsten för 2022. Vi har trots en pessimistisk start på börsåret 2022 en bra bit kvar att falla innan vi når det historiska snittet. 

Historiska måttet är som skrivet bakdaterat 100 år. Mycket har hänt i världen under den perioden och likaså aktiemarknaden. Till skillnad från historisk data på nyckeltalet P/E, har vi idag fler bolag med helt andra typer av affärsmodeller än vad vi hade för säg 50 år sedan. Bolag som exempelvis Google, Microsoft, Netflix har stordriftsfördelar som tidigare inte varit möjliga. Dessa bolag kan bibehålla höga bruttomarginaler då produkten de säljer är av kod som kan multipliceras oändligt många gånger utan kostnaderna ökar i samma takt som försäljningen. Detta talar för högre årsvinster och därför för ett högre snitt värdering på börsen i framtiden. Så helt rättvist är därför kanske inte historiska värderingen!

Lär dig mer via vårt nyhetsbrev

Långsiktighet lönar sig

Det är oroliga tider – inte bara på börsen utan i världen. Trots krig och hemskheter i Ukraina vill vi främst prata om det MyAdvice är till för. Öka insikten för ekonomi och långsiktigt sparande. Av denna anledningen, vill vi på Myadvice poängtera vikten av att sprida sina risker i flera branscher då marknaden ofta premierar olika branscher (och fonder) i olika typer av marknadsklimat. 

Tillväxtbolagen straffas hårt

Tillväxtbolagen var pandemiårets stora vinnare, fonder inom detta segment skapade mycket hög avkastning norr om 70% samtidigt som inflödet till fonderna ökade markant. Mycket av denna uppgång under 2020 och 2021 var drivet av lägre räntor i samklang med multipelexpansion (värderingen stiger). Marknadssentimentet premierade bolag med hög tillväxt och bolag utan vinster. 

Det vi ser idag är egentligen det omvända, räntorna börjar ticka upp samtidigt som “pandemivinnare” ser sina multipler kontraheras (värderingen minskar). Dessa tidigare vinnare har haft det mycket tufft under 2022 med markant underprestation mot svenska index.

/Håll huvudet kallt
Andreas Karlsson